Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-40/2005/228.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa

 • a KFKI Számítástechnikai Zrt. (Budapest), I. rendű;

 • a KFKI-LNX Hálózatintegrációs Zrt. (Budapest) II. rendű;

 • az Evolit Informatikai és Szolgáltató Zrt. v.a. (Budapest), III. rendű;

 • a Synergon Informatikai Rt. (Budapest) IV. rendű;

 • a Hewlett-Packard Magyarország Kft. (Budapest) V. rendű;

 • a Montana Információtechnológiai és Kommunikációs Rt. (Budapest) VI. rendű;

 • a Humansoft Kft. (Budapest) VII. rendű

eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tárgyában indult eljárásban, tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

kijavító határozatot

 • A Versenytanács a Vj-40/2005/227. számú határozat rendelkező részének a fizetendő bírság összegét meghatározó részét az alábbiak szerint kijavítja:

  • A Versenytanács a fenti jogsértések miatt kötelezi a Synergon Informatikai Rt.-t összesen 37.760.000,- (azaz harminchétmillió-hétszázhatvanezer) forint, a Hewlett-Packard Magyarország Kft.-t összesen 52.000.000,- (azaz ötvenkétmillió) forint, a Montana Információtechnológiai és Kommunikációs Rt.-t összesen 20.240.000,- (azaz húszmillió-kettőszáznegyvenezer) forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, amelyet a vállalkozásoknak e határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül kell teljesíteni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557. számú bírságbevételi számlája javára.

 • A Versenytanács kijavítja továbbá az indokolás 262. a.) pontjának

  • 4. bekezdését az alábbiak szerint: A Montana a jogsértést nem ismerte el, egyéb tevőleges jóvátétel nem történt (attitűd: 5 pont). A Synergon a jogsértést részlegesen beismerte, amely a fentiek szerint tevőleges jóvátételként értékelhető (2 pont).

  • 6. bekezdését az alábbiak szerint: A Synergon összpontszáma (32) és ennek alapján az MFB 2003. évi "support" projektével összefüggésben elkövetett jogsértésért kiszabott bírság: 80.000.000 x 0,032= 2.560.000,-.

  • 7. bekezdését az alábbiak szerint: A Montana összpontszáma (35) és ennek alapján az MFB 2003. évi "support" projektével összefüggésben elkövetett jogsértésért kiszabott bírság: 80.000.000 x 0,035= 2.800.000,-.

 • A Versenytanács kijavítja továbbá az indokolás 263. pontját az alábbiak szerint:

  • A fentiek szerint megállapított, a rendelkező részben rögzített jogsértések miatt a Versenytanács a Synergonnal szemben összesen kerekítve 37.760.000 - forint, a HP-vel szemben összesen kerekítve 52.000.000,- forint, a Montanával szemben összesen kerekítve 20.240.000, - forint bírság alapösszeget állapított meg.

 • A jelen határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A határozat indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.