Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/45/2008.
Iktatószám: Vj/45/2008/401.

Hirdetmény

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) jelen eljárásban irányadó 80. §-ának alkalmazásával hirdetményi úton közli, hogy az eljáró versenytanács a Vj-45/2008. számú, - egyebek mellett - az MT Picture Display Germany GmbH (Fritz Müller Strasse 112, 73730 Esslingen, Németország) és az LG Philips Displays Holding B.V. (5651 CA Eindhoven, Zwaanstraat 2a, Hollandia) eljárás alá vont vállalkozások ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban kialakította Vj/45/2008/391. számú előzetes álláspontját és Vj/45/2008/397. számú értesítésével tárgyalási napot jelölt meg.

A Ket. jelen eljárásban alkalmazandó, 2008. április 8-án hatályos 80. §-a (1) bekezdése értelmében hirdetményi úton történő közlésnek van helye, amennyiben a) az ügyfél lakcíme, illetve székhelye (telephelye, fióktelepe) ismeretlen, b) a postai küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a címzett ismeretlen helyen tartózkodik vagy címe ismeretlen, és a nyilvántartó hatóság vagy más állami szerv megkeresése nem járt eredménnyel. Mivel a GVH által az MT Picture Display Germany GmbH illetve az LG Philips Displays Holding B.V. eljárás alá vontak számára a GVH által ismert címre kézbesített küldemények korábban -címzett ismeretlen- valamint "elköltözött" jelzéssel érkezett vissza, és más értesítési cím nem vált a GVH előtt ismertté, ezért a nevezett iratok hirdetményi úton történő közlése szükséges.

A fentiekre tekintettel az eljáró versenytanács ezúton felhívja az eljárás alá vont vállalkozások figyelmét, hogy az MT Picture Display Germany GmbH illetve az LG Philips Displays Holding B.V. vagy meghatalmazottjaik a fent hivatkozott iratokat a Versenytanácsnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 5., telefon: +36-1-472-8865) átvehetik. Az eljáró versenytanács felhívja az MT Picture Display Germany GmbH és az LG Philips Displays Holding B.V. figyelmét arra is, hogy a Ket. 78. §-ának (10) bekezdése alapján a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2014. január 7.

Budapest, 2014. január 7.

Váczi Nóra s.k.
előadó versenytanácstag

Kiadmány hiteléül:
Márkus Elvira