Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-045-293/2008.

Hirdetmény

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) jelen eljárásban irányadó 80. §-ának alkalmazásával hirdetményi úton közli, hogy az eljáró versenytanács a Vj-45/2008. számú, - egyebek mellett - az MT Picture Display Germany GmbH (Fritz Müller Strasse 112, 73730 Esslingen, Németország) eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta a Vj/45/2008/291. számú végzését, amellyel az eljáró versenytanács az iratokat a vizsgálónak visszaadta.

A Ket. jelen eljárásban alkalmazandó, 2008. április 8-án hatályos 80. §-a (1) bekezdése értelmében hirdetményi úton történő közlésnek van helye, amennyiben a) az ügyfél lakcíme, illetve székhelye (telephelye, fióktelepe) ismeretlen, b) a postai küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a címzett ismeretlen helyen tartózkodik vagy címe ismeretlen, és a nyilvántartó hatóság vagy más állami szerv megkeresése nem járt eredménnyel. A Vj/45/2008/291. számú végzés az MT Picture Display Germany GmbH eljárás alá vont GVH által ismert címéről 2013. április 2-án "címzett ismeretlen" ("Empfänger/Firma unter der angegebenen Anschrift nict zu ermitteln") jelzéssel érkezett vissza, ezért a végzés hirdetményi úton történő közlése szükséges.

A fentiekre tekintettel az eljáró versenytanács ezúton felhívja az eljárás alá vont vállalkozás figyelmét, hogy az MT Picture Display Germany GmbH vagy meghatalmazottja a végzést a Versenytanácsnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 5., telefon: +36-1-472-8865) átveheti.

Az eljáró versenytanács felhívja az MT Picture Display Germany GmbH figyelmét arra is, hogy a Ket. 78. §-ának (10) bekezdése alapján a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2013. április 4.

Budapest, 2013. április 3.

Váczi Nóra s.k.
előadó versenytanácstag

Kiadmány hiteléül:
Márkus Elvira