Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-045-292/2008.

Hirdetmény

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) jelen eljárásban irányadó 80. §-ának alkalmazásával hirdetményi úton közli, hogy az eljáró versenytanács a Vj-45/2008. számú, - egyebek mellett - az LG Philips Displays Holding B.V. (5651 CA Eindhoven, Zwaanstraat 2a, Hollandia) eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta a Vj/45/2008/291. számú végzését, amellyel az eljáró versenytanács az iratokat a vizsgálónak visszaadta.

A Ket. jelen eljárásban alkalmazandó, 2008. április 8-án hatályos 80. §-a (1) bekezdése értelmében hirdetményi úton történő közlésnek van helye, amennyiben a) az ügyfél lakcíme, illetve székhelye (telephelye, fióktelepe) ismeretlen, b) a postai küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a címzett ismeretlen helyen tartózkodik vagy címe ismeretlen, és a nyilvántartó hatóság vagy más állami szerv megkeresése nem járt eredménnyel. A Vj/45/2008/291. számú végzés az LG Philips Displays Holding B.V. eljárás alá vont GVH által ismert címéről 2013. március 18-án "elköltözött" ("verhuisd") jelzéssel érkezett vissza, ezért a végzés hirdetményi úton történő közlése szükséges.

A fentiekre tekintettel az eljáró versenytanács ezúton felhívja az eljárás alá vont vállalkozás figyelmét, hogy az LG Philips Displays Holding B.V. vagy meghatalmazottja a végzést a Versenytanácsnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 5., telefon: +36-1-472-8865) átveheti.

Az eljáró versenytanács felhívja az LG Philips Displays Holding B.V. figyelmét arra is, hogy a Ket. 78. §-ának (10) bekezdése alapján a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2013. március 19.

Budapest, 2013. március 18.

Váczi Nóra s.k.
előadó versenytanácstag

Kiadmány hiteléül:
Márkus Elvira