Nyomtatható verzió PDF formátumban

VJ/045/2008.

Hirdetmény

A Gazdasági Versenyhivatal hirdetményi úton közli, hogy a Szecskay Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Kossuth tér 16-17.) által képviselt Koninklijke Philips Electronics N.V. (Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, the Kingdom of the Netherlands), a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & Mc Kenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya u. 6.) által képviselt LG Electronics, lnc. (LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, Republic of Korea), a dr. Gönczöl Tünde White &Case LLP ( 1061 Budapest, Andrássy út 11.) által képviselt Toshiba Corporation (1-1, Shibaura 1 - chome, Minato-ku, Tokyo 105-8001, Japan), a Morely Allen & Overy Iroda (Madách Trade Center, Madách Imre utca 13-14.) által képviselt SAMSUNG SDI Co. Ltd (10FI Daekyung Bldg 120 Taepyongro 2-ga, Chung-gu, Seoul 100724, South Korea), a SAMSUNG SDI Germany GmbH (Ostendstrasse 1-14, 12459 Berlin), a SAMSUNG SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zárkörű Részvénytársasá g (2132 Göd, Ipar telep hrsz. 6901), valamint a CSHS Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati (1011 Bp, Fő utca, 14-18) által képviselt Technicolor SA (1-5, rue Jeanne D-Arc, 92130 Issy Les Moulinaux, France; korábban: Thomson SA 46,quai Alphonse Le Gallo 92648 Boulogne,Billancourt Cedex, France), a Thomson Technicolor Polska sp.z.o.o .-t (05-500, Piaseczno ul. Julianowska 65 A), a Kende Ügyvédi Iroda (1118 Bp., Villányi út 47.) által képviselt CTP Invest, spol.s.r.o. (korábban: LG Philips Displays Czech Republic s.r.o., székhely; Olomoucka Street 306, PO Box 48, 75301 Hranice, Czech Republic), a David Wood of Gibson, Dunn & Crutcher LLP (Avenue Louis 480 /B 1050 Brussels) és a Matarits Ügyvédi Iroda (Budapest, Bank utca 6 II/9) által képviselt Chunghwa Picture Tubes Ltd (1127 Heping Rd, Padeh City, Taoyuan, Taiwan, R.O.C.), az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi Mihály u.12.) által képviselt Matsushita Global HQ (Matsushita Electric Industrial Co. Ltd, 1006, Kadoma, Kadoma City, Osaka 571-8501, Japan), a MT Picture Display Co. LTD (1-15 Matsuo-cho, Kadoma City, Osaka, 571-8504, Japan), valamint az MT Picture Display Germany GmbH (Fritz-Müller-Straße 112, 73730 Esslingen Germany) eljárás alá vont vállalkozások ellen a gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tárgyában indított versenyfelügyeleti eljárásban a Gazdasági Versenyhivatal 2009. augusztus 5. napján Vj-45/2008/81. számon ügyfélkénti bevonó végzést, valamint Vj-45/2008/82. számon adatszolgáltatást elrendelő végzést küldött az L. G. Philips Displays Holding B.V. bejelentett székhelyére (5651 CA Eindhoven, Zwaanstraat 2a, Netherland).

A kiküldött végzés hivatalosan átvételre került, azonban a kiküldött dokumentumokat visszaküldték a Gazdasági Versenyhivatal részére azzal, hogy a vállalkozás elköltözött, és vele szemben csődeljárás indult.

Ezt követően a Gazdasági Versenyhivatal Vj-45/2008/094. számon adatszolgáltatást kérő levelében értesítette a Holland Van Gijzen Company nevű felszámoló vállalkozást arról, hogy nem sikerült az L. G. Philips Displays Holding B.V. részére a végzéseket kézbesíteni, és mellékletben elküldte az eredeti ügyfélkénti bevonó és az adatszolgáltatást elrendelő végzéseket.

A Vj-45/2008/094. számú levél 2009. szeptember 1-én került elküldésre a Holland Van Gijzen Company nevű vállalkozás részére, azonban a levél tértivevénye nem érkezett vissza a Gazdasági Versenyhivatalhoz. A vállalkozás a részére küldött levélre nem reagált.

A holland versenyhatóság a Gazdasági Versenyhivatal megkeresésére azt nyilatkozta, hogy a holland cégnyilvántartás szerint a vállalkozás a Gazdasági Versenyhivatal által már korábban sikertelenül elérni kívánt "5651 CA Eindhoven, Zwaanstraat 2a, Netherland" cím alatt található, és felszámolási eljárás alatt van.

Tekintettel arra, hogy a Gazdasági Versenyhivatal a L. G. Philips Displays Holding B.V. vállalkozást sem a székhelyként megadott címen, sem a felszámoló címén nem tudta elérni, ezért a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján hirdetményi úton történő közlésnek van helye.

A meghiúsult kézbesítésre tekintettel a Gazdasági Versenyhivatal Vj-45/2008/81., továbbá Vj-45/2008/82. számú végzéseit, valamint a Vj-45/2008/094 számú iratot az ügyfél vagy meghatalmazottja a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál (1054 Budapest, Alkotmány u. 5. III. emelet, telefon: 06 1 472 8865) veheti át.

A Ket. 78. §-ának (6) bekezdése alapján a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni.

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2012. június 8.

Budapest, 2012. június 8.

dr. Göncz Leó
vizsgáló