Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-26/2006/254.
Ikt. sz.: Vj-26/2006/268.

Hirdetmény

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetményi úton közli, hogy a Gazdasági Versenyhivatal a Vj-26/2006. számú a Navi-Gate Kft. és társai ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma tárgyában indult versenyfelügyeleti eljárásban 2007. november 5-én hozott, Vj-26/2006/229. számú végzésével megszüntette az eljárást a D-N 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben.

A D-N 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. cégmásolata szerint a vállalkozás utolsó ismert székhelye 2143 Kerepestarcsa, Árpád vezér út 79. , amely címről a Vj-26/2006/229. számú irat 2007. december 11-én azzal a jelzéssel érkezett vissza a Gazdasági Versenyhivatalhoz, hogy a címzett "ISMERETLEN".

A GVH Versenytanácsa ezúton felhívja a D-N 2002 Kft. ügyfél figyelmét, hogy a GVH Vj-26/2006/229. számú végzéssel ügyében döntést hozott, amelyet az ügyfél vagy meghatalmazottja a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál (1054 Budapest, Alkotmány u. 5. III. emelet, telefon: 1/472-88-64) átvehet.

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2007. december 18.

Budapest, 2007. december 18.

Dr. Tóth Tihamér sk.
Versenytanács elnöke
versenytanácstagként eljárva

Kiadmány hiteléül:
Kis Lászlóné