GVH 25 kommentár

„Mintegy 18 év telt el azóta, hogy a Gazdasági Versenyhivatal munkatársainak közreműködésével megjelent a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) első kommentárja.  Az eltelt közel két évtized alatt a Tpvt. számtalan változáson ment keresztül, miközben a hazai jogalkalmazási gyakorlat is jelentős mértékben gazdagodott, amelynek különös jelentősége van a jogterület működése és fejlődése szempontjából. A hazai versenyjog az elmúlt 25 évben – e lassan induló ám folyamatos építkezés eredményeként – egyre inkább olyan komplex jogterületté fejlődött, ami a törvényi szabályozás gyakorlati megvalósulását bemutató és elemző, átfogó, új kommentár elkészítését, kiadását igényelte. Mindez nem jöhetett volna létre a Gazdasági Versenyhivatal munkatársainak és a terület elismert gyakorlati szakembereinek – bíráinak, ügyvédeinek – építő hozzájárulása nélkül. Bízunk abban, hogy e Kommentár hozzájárul a joggyakorlat fejlesztéshez és jobb megismeréséhez. Haszonnal forgathatják nemcsak a versenyjoggal foglalkozó szakmai közönség tagjai, hanem a megfelelésre törekvő jogkeresők is, akiknek hatékonyabb tájékoztatása és versenyjogi tudatosságuk növelése a Gazdasági Versenyhivatal kiemelt célja.”

A Szerkesztők

 

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) tevékenységének egyik alappillére a hazai versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztése és terjesztése, így a GVH elhatározta, hogy a szakirodalomból eddig hiányzó, a törvényi szabályozást a joggyakorlat tükrében bemutató átfogó és komplex elemző versenyjogi kommentárt (Kommentár) jelentet meg annak érdekében, hogy hozzájáruljon a jogalkalmazás egységességéhez, a jogkeresők megfelelésre törekvéséhez, valamint a versenyjogi ismeretek bővítéséhez.

A kötet a HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. gondozásában, főként a GVH munkatársai és a versenyjog elismert gyakorlati szakembereinek alkotó munkája révén jelent meg az idei év áprilisában, „Kommentár a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényhez”címen.

A GVH az idei évben ünnepli fennállásának 25. jubileumi évfordulóját, amely ünnepségsorozatot a Kommentár könyvbemutatója nyitott meg. A rendezvénynek a Kúria épülete adott otthont 2015. április 14-én, ahol az érdeklődő nagyközönség számára neves gyakorlati szakemberek méltató szavai mellett került bemutatásra a kötet. Úgy gondoljuk, hogy a jubileumi év méltó megünneplése egy ilyen magas színvonalú szakmai kiadvány megjelentetése, és bízunk benne, hogy haszonnal forgatják majd a jogalkotók, jogalkalmazók, gyakorlati szakemberek és a versenyjoggal kapcsolatba kerülő nagyközönség.