A gazdasági versenyt szabályozó megállapodásokról szóló 1931. évi XX. törvénycikk hozta létre a törvény alkalmazásában felmerülő kérdések tekintetében szükséges vélemény adására Budapesten az országos Kartelbizottságot. A törvénycikk elrendelte, hogy a királyi Kúria körében szervezett külön bíróságként Kartelbíróság működjön, amely eljár a törvénycikkben foglalt szabályok megsértése esetén.

A Gazdasági Versenyhivatalt (GVH) a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló 1990. évi LXXXVI. törvény állította fel annak érdekében, hogy őrködjön a piaci verseny szabadsága és tisztasága felett. A GVH 1991. január 1-jén – a törvény hatályba lépésével egyidejűleg – kezdte meg működését, így fennállásának a 2015-ös év a 25 éves jubileumi évfordulója. A jeles évfordulóra való megemlékezés egyik eszközeként a GVH pályázati felhívást hirdetett a versenyjog, a versenyhatósági munka jogtörténeti gyökereinek, előzményeinek feltárását célzó jogtörténeti kutatás elvégzésére. A pályázati felhívást, ezáltal a közel fél éven át tartó jogtörténeti és versenyjogi kutatást a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem konzorciumban nyerte el.

A kutatás keretében elkészülő tanulmány az alábbiakat foglalja magába:
  • a gazdasági versenyt szabályozó megállapodásokról szóló 1931. évi XX. törvénycikk létrejötte körülményeinek, a szabályozás alapjául szolgáló külföldi mintáknak a bemutatása;

  • a Kartelbizottság létrejöttének, működésének, működéséről szóló esetleges beszámolásának bemutatása, valamint joggyakorlatának összegyűjtése és elemzése;

  • a Kartelbizottság elnökei, helyettes elnökei és tagjai teljes fellelhető élettörténetek (szakmai tevékenységének) bemutatása, rájuk vonatkozó fellelhető fényképfelvételek, képfelvételek felkutatása;

  • a Kartelbíróság létrejöttének, működésének bemutatása, valamint joggyakorlatának összegyűjtése és elemzése;

  • a Kartelbíróság elnökei és tagjai teljes fellelhető élettörténetek (szakmai tevékenységének) bemutatása, rájuk vonatkozó fellelhető fényképfelvételek, képfelvételek felkutatása;

  • a fentiekben kifejtett témákhoz kapcsolódó, fellelhető jogtudományi vagy egyéb szakmai publikációk felkutatása, összegyűjtése;

  • a fentiekben kifejtett témákhoz kapcsolódó, korabeli sajtószemle, a kapcsolódó sajtómegjelenések összegyűjtése, sajtóvisszhang bemutatása;

  • a fentiekben kifejtett témákhoz illeszkedő, legalább 10 korabeli kép, illusztráció felkutatása.

A GVH a versenyhatósági tevékenység történeti előzményeinek bemutatásával a versenyhivatal szerepét, létjogosultságát és hírnevét kívánja öregbíteni, valamint a korabeli versenyszabályok és joggyakorlat összegyűjtésével kíván tisztelegni a versenyjog előtt. A kutatási tanulmányon túl a rendelkezésre álló anyagokat, a jubileumi rendezvénysorozat részeként egy jogtörténeti kiállítás keretében mutatja be a GVH a nagyközönség számára.