1931-ben született meg a Kartelbizottságról és a Kartelbíróságról szóló 1931. évi. XX. törvénycikk, mely alapján létrejött az a kartell-felügyeleti szervezetrendszer, amelynek munkája kifejezetten újszerű és egyedi volt az akkori Európában.

A GVH működésének 25 éves évfordulója alkalmából a hazai versenyjogot kicsit tágabb horizonton szemlélve fel szerettük volna dolgozni az előzményeket, s ennek érdekében kutatási pályázatot írtunk ki. Olyan jogterületről van szó ugyanis, amely hosszú évtizedekig nem igazán állt az érdeklődés fókuszában, az igazak álmát aludta, s a közvélemény, de talán a jogászok többsége előtt sem ismert részleteiben. A jogtörténeti és versenyjogi kutatás lehetőségét a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem együttesen nyerte el. A nagyon nagy terjedelmű háttéranyagból megpróbáltunk egy olyan kiállítást létrehozni, mely azon túl, hogy felvillantja a korabeli hangulatot, rámutat azokra a párhuzamokra, amelyek az akkori és a mai, modern versenyjogi jogalkalmazói szemléletet összekötik. A kiállítással a hazai versenyjog kialakulásának kezdeti lépései előtt kívánunk tisztelegni.