Főszerkesztő

Tóth András, elnökhelyettes, Versenytanács elnök

Egyetemi docens, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kara Infokommunikációs jogi Tanszékének vezetője. 2002-2007 között a Gazdasági Versenyhivatal munkatársa. 2007-ben csatlakozott egy amerikai ügyvédi irodához, melynek brüsszeli és budapesti irodájában dolgozott. 2010-től a GVH elnökhelyettese, egyúttal a Versenytanács elnöke. A GVH tudományos lapjának a Versenytükörnek a főszerkesztője, a European Competition and Regulatory Law Review valamint a Public Governance, Administration and Finances Law Review szerkesztőbizottságának tagja.

Szerkesztőbizottság tagjai

Bara Zoltán

A Corvinus Egyetem professzor emeritusza. 1992 és 2001 között az Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék vezetője, 2000 és 2011 között a Pannon Egyetem Közgazdaságtan Tanszékének egyetemi docense, 1987-ben a chicagói DePaul University vendégkutatója, 1990 és 1992 között a Rutgers University (New Jersey, US) közgazdaságtan tanszékének vendégtanára, 1998-ban és 2000-ben a tokiói Hosei University vendégoktatója volt, 1993-tól a közgazdaságtudományok kandidátusa. 2011-től 2017-ig a Corvinus Egyetem egyetemi tanára. 2001 és 2007 között a Versenytanács tagja volt, majd 2011-től irodavezetőként, 2014 és 2017 között ismét versenytanácstagként dolgozott a GVH-ban.

Miskolczi Bodnár Péter

1981-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 1981 és 2005 között a Miskolci Egyetemen oktatott előbb a Polgári jogi Tanszéken, majd a hathatós közreműködésével létrehozott Kereskedelmi jogi Tanszéken. Az 1993-94-es években dékán-helyettesként a kar nemzetközi kapcsolatait szervezte. 1999–2001 között a Miskolci Egyetem Európai Tanulmányi Központjának igazgatóhelyettese volt. A 2001–2004 közötti ciklusban a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának általános dékán-helyetteseként oktatási ügyekkel foglalkozott. 2002–2005 között a Civilisztikai Tudományok Intézetének igazgatója volt.
1993-ban megszerezte az Állam- és Jogtudomány Kandidátusa címet. 1999-től habilitált egyetemi tanár.
2009 óta a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának oktatója. A Doktori és Habilitációs Tanács elnöke. Több cikluson keresztül irányította a Jogi Doktori Iskolát. 2010–2014 között a Károli Gáspár Református Egyetem rektor-helyettese volt. 2019 februárjától a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja.
Oktatott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán is.
Mindhárom egyetemen ellátta a Kereskedelmi jogi Tanszék vezetését.
2005 és 2016 között a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjaként dolgozott.
Főbb kutatási területei: Versenyjog, szerződések, felelősség, társaságok, csődjog, fogyasztóvédelem, a jog és az etika kapcsolata, az új technológiák hatása a jogra.

Szilágyi Pál

A Versenyjogi Kutatóközpont igazgatója, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi docense, ahol versenyjogot és európai jogot tanít. Jogi diplomáját a PPKE JÁK-on szerezte, majd posztgraduális diplomákat szerzett európai jogból a University of Cambridge, versenyjogból a King's College Londonon, továbbá LLM in Competition Law fokozatot a utóbbi intézményben. Pál a PPKE JÁK versenyjogi szakjogász képzésének programigazgatója, számos hazai és külföldi publikáció szerzője, továbbá az Állami Támogatások Joga c. periodika szerkesztőbizottsági tagja.

Tóth Tihamér

1994-1997 között az európai integráció gazdasági kérdéseivel foglalkozott a különböző minisztériumokban működő Európai Ügyek Hivatalában. 1997-2009 között a Gazdasági Versenyhivatal munkatársa, 2001. óta a Versenytanács tagja, majd 2003-2009 között elnöke. 1995 óta oktatja egyetemen versenyjogi tárgyakat, jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanára, a Szegedi Tudományegyetem címzetes docense. 2010-től a PPKE JÁK kutatási és nemzetközi dékán-helyettese. Doktori (PhD) értekezését az állam gazdasági beavatkozásának közösségi versenyjogi korlátjai témában védte meg 2001-ben, a Szegedi Tudományegyetemen. 2010-től a Dentons Réczicza Ügyvédi Iroda versenyjogi csapatának külső tanácsadója, majd vezető ügyvédje. Több könyv, magyar és angol nyelvű szakcikk szerzője, versenyjoggal foglalkozó szervezet tagja