Az Elnökhelyettesi Iroda az elnökhelyettes közvetlen irányítása alatt áll. Feladata, hogy:

  • támogassa az elnökhelyettes és a szakmai szervezeti egységek munkáját, és ellássa a szükséges koordinációt a szakmai szervezeti egységek között;

  • nyilvántartsa a hivatalhoz érkezett panaszokat és bejelentéseket, valamint a GVH hatáskörébe tartozó kérelemre, valamint hivatalból indult versenyfelügyeleti és más eljárásokat;

  • ellássa a hivatal versenypártolási - így a GVH feladatkörét érintő intézkedések és jogszabály-koncepciók, illetve tervezetek véleményezésével és egyeztetésével kapcsolatos - feladatok belső koordinálását és a hivatali álláspont megfogalmazását, illetve képviseletét.