A GVH elméleti és módszertani részlege, amely a versenypolitikai kutatás és fejlesztés kérdéseivel foglalkozik, így:

  • elméleti és módszertani segítséget nyújt a GVH versenyfelügyeleti eljárásaihoz és versenypártolásához;

  • elméleti ismeretek megjelenítésével, esetleg módszertani támogatás nyújtásával segíti a GVH által képviselt általános versenypolitika, valamint az azt kifejező dokumentumok elkészítését;

  • elméleti ismeretek megjelenítésével és módszertani támogatás nyújtásával segíti a GVH prioritásainak és cselekvési tervének, vagy valamely kérdéskörrel kapcsolatos stratégiájának kialakítását;

  • az irodán belül önálló elemző csoport működik, amely elvégzi a hivatal számára szükséges mélyebb ökonometriai, statitisztikai elemzéseket

  • az iroda vezetője egyben ellátja a vezető közgazdász feladatait is