Nyomtatható verzió PDF formátumban

GONDOLJA VÉGIG HIGGADTAN

GÁZ- ÉS VILLANYSZÁMLÁJÁT

Érthető számlák

A számlákra vonatkozó alapvető követelmény, hogy azok ne csak pontosak és hitelesek legyenek, de áttekinthető ek és érthetőek is legyenek. Ha tehát nem értjük a számláinkat nem csak lehetőségünk, de jogunk is van részletes magyarázatot kérni a szolgáltatónktól. Akkor is a szolgáltatóhoz kell fordulni, ha a számla tartalmával, összegével vagy az elszámolás módjával, idejével nem értünk egyet. A számlázás i és fizetési mód, a leolvasási, az elszámolási és a számlázási időszak mind-mind a szerződésünk része.

Elszámolás

Az elszámolások alapja a - valamilyen gyakorisággal - mért fogyasztás . A hálózatok rendszerüzemeltetői a mérők leolvasását az üzletszabályzatukban meghatározott gyakorisággal végzik. A fogyasztásmérő berendezést legalább évente egyszer le kell olvasni.

A fogyasztásmérő berendezés állagmegóvása és védelme azonban a felhasználó kötelezettsége.

Az elszámolás során a számlában fel kell tüntetni az adott elszámolási időszakra vonatkozóan a fogyasztásmérő berendezés által tárolt kezdő és záró mérőállást is.

Energia árak

Megfelelő tájékoztatás (hatálybalépés előtt legalább 30 nappal közzététel és írásbeli értesítés) mellett az energia piaci szereplők is módosíthatják egyoldalúan szerződés feltételeiket, üzletszabályzataikat. A legérzékenyebb szerződéses feltétel a szolgáltatás ára. A felhasználóknak az energia (földgáz, áram) árát és a rendszerhasználati díjakat, illetve a külön jogszabályokban meghatározott egyéb díjakat is meg kell fizetniük.

A szabadpiaci árak at a piaci viszonyok alapján határozzák meg, ezzel szemben az egyetemes árak, valamint a rendszerhasználati és a csatlakozási díjak hatóságilag rögzítettek. Ezek a díjak országosan egységes mértékűek.

Az egyetemes szolgáltatás árát, az áralkalmazási feltételeket, valamint az árszabályozás kereteit a Magyar Energiahivatal javaslata alapján a miniszter rendeletben állapítja meg. A kihirdetett egyetemes szolgáltatói árakat legmagasabb áraknak kell tekinteni. A legmagasabb ártól lefelé megkülönböztetés mentesen, előre nyilvánosságra hozott módon el lehet térni.

Amennyiben a diszkrimináció-mentesség mégis sérülne, a Magyar Energiahivatal jogosult vizsgálódni.

Panaszkezelés

A fogyasztók által fizetett árak tehát az ágazati szabályozás és a szerződéseik által meghatározottak. Ugyancsak a szabályozás és a szerződésük része, hogy lakossági felhasználóként hogyan élhetünk panasszal, illetve milyen módja és határideje van az ügyintézésnek. A szolgáltatóknak az ágazati szabályok szigorú tájékoztatási, panaszintézési és kivizsgálási, ügyfélfogadási és kapcsolattartási kötelezettségeket írnak elő.

A szolgáltatóknak a személyes ügyintézésen túl biztosítaniuk kell az írásbeli, a telefonos és az elektronikus úton történő ügyintézés lehetőségét is. Számlapanaszaik esetében fontos, hogy mindig joguk van hozzáférni a fogyasztási adataikhoz - térítésmentesen.

A számlapanaszok kapcsán: a felhasználóknak először a szolgáltatóhoz kell fordulni. Ha az ügyintézés eredménytelen volt, és ezt igazolni is tudják, akkor fordulhatnak panaszukkal az érintett hatóságokhoz.

Az ágazati felügyeletet a Magyar Energiahivatal látja el, azonban a legtöbb panaszos esetben (elszámolásssal, számlázás ssal, díjfizetésssel vagy mérésssel, valamint fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésssel vagy kikapcsolással, illetve a tartozás rendezését követően a felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolásával kapcsolatban) a fogyasztóvédelmi hatóság járhat el.

Védendő fogyasztók

A védendő fogyasztók szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő fogyasztóként részesülhetnek a szolgáltatók által nyújtott, külön jogszabályban meghatározott bánásmódban és kedvezményben. Ilyen kedvezmény pl. a részletfizetés, a fizetési haladék vagy az előre fizető mérő.

A választás joga

Végezetül azt is szükséges megjegyezni, hogy minden fogyasztó jogosult - megfelelő minőségű, átlátható, összehasonlítható, ésszerű, a felhasználó által igénybe vett fogyasztáshoz igazodó pénzügyi és műszaki feltételek szerint - szolgáltatót váltani: egyetemes szolgáltatásból kilépni a versenypiacra vagy onnan vissza, illetve válogatni az esetleges versenypiaci ajánlatok között.

A lakossági fogyasztók számára a szolgáltató-váltás ingyenes és a jogszabályi keretek között meghatározott elszámolási időn belül történik. Amennyiben a szolgáltató-váltást egy versenytárs akadályozza, forduljon a piac felügyeletét ellátó Magyar Energiahivatalhoz!

A váltás eldöntése kapcsán is fontos kiemelni, hogy a felesleges költségek elkerülése érdekében vegye figyelembe az igényeit és a lehetőségeit, de mindenekelőtt tájékozódjon a szolgáltatójánál!

Budapest, 2011. december