Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/46/2018.
Iktatószám: VJ/46-241/2018.

Betekinthető változat!

 A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda (1027 Budapest, Kapás utca 6-12.), a Zlatarov Ügyvédi Iroda, a Dr. Arányi Dániel Ügyvédi Iroda és dr. Polony Gergely egyéni ügyvéd által képviselt MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.) bejelentő összefonódás-bejelentése alapján indult versenyfelügyeleti eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén a Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, a Zlatarov Ügyvédi Iroda , a Dr. Arányi Dániel Ügyvédi Iroda  és dr. Polony Gergely egyéni ügyvéd által képviselt MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. (1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.), továbbá a Kollár Krisztina ügyvezető által képviselt ROMPETROL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2724 Újlengyel, Dánosi dűlő 8. 016/20.), a Szabadi Zoltán ügyvezető által képviselt MOBIL PETROL Kft. (7361 Kaposszekcső, Liget lakótelep 10.), a Horváth István ügyvezető által képviselt W.W. IMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7361 Kaposszekcső, Liget lakótelep 10.), valamint az Éniszné Horváth Edit ügyvezető által képviselt FORT-IMPEX Kereskedelmi Kft. (2724 Újlengyel, Dánosi dűlő 8. 016/20.) meghozta az alábbi

határozatot.

  1. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa előírja a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (a továbbiakban: MOL) által vállalt alábbi 2.-4. pontok szerinti kötelezettségek teljesítését, mivel ezek együttes teljesülése esetén kiküszöbölhető a versenynek a bejelentett összefonódásból eredő jelentős mértékű csökkenése.

  2. A MOL köteles biztosítani, hogy az általa Mezőkovácsházán üzemeltetett üzemanyag töltőállomás(ok)on (a Mezőkovácsháza Mezőhegyesi út, illetve a Vásárhelyi Sándor u. 1. sz. alatti üzemanyag töltőállomásokon) a dízel és a 95-ös benzintermékek esetében termékenként alkalmazott bruttó kiskereskedelmi árak (Ft/l) ne térjenek el nagyobb mértékben a MOL által országosan alkalmazott, termékenkénti referenciáraktól, mint a 2017. január 1. és 2018. november 30. közti időszakban érvényesült átlagos árkülönbség egész forintra felfelé kerekített összege.

  3. A MOL a mezőkovácsházi töltőállomása(i) vonatkozásában a 2. pont szerinti kiskereskedelmi ármaximumot a Mezőkovácsháza Vásárhelyi Sándor u. 1. sz. alatti üzemanyag töltőállomás (a továbbiakban: Mezőkovácsházi Céltöltőállomás) átvételétől számított öt éven át köteles fenntartani. A Mezőkovácsházi Céltöltőállomás átvétele alatt annak a MOL hálózatába történő teljes integrációját (informatikai és üzemeltetési integráció, vizuális elemek kialakítása) kell érteni. Az integráció megtörténtéről a MOL öt munkanapon belül köteles tájékoztatni a Gazdasági Versenyhivatalt.

  4. A MOL a fenti kötelezettségek hatálya alatt köteles hathavonta bemutatni a Gazdasági Versenyhivatal részére a jelen határozat Mellékletében részletezett módon a mezőkovácsházi töltőállomása(i) bruttó kiskereskedelmi árait, a referenciaárat, valamint 2. pont szerinti ármaximumot. A hat hónapos adatszolgáltatási időszak a Mezőkovácsházi Céltöltőállomás 3. pont szerinti átvételét követő napon veszi kezdetét, és az azt követő hatodik hónap azonos számú napján jár le. Amennyiben az adott hónapban ilyen számú nap nincs, úgy a hónap utolsó napja az irányadó. A MOL az adatszolgáltatást a lejárat napját követő tizenöt napon belül köteles eljuttatni a Gazdasági Versenyhivatal részére.

  A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet elektronikusan kell benyújtani a Gazdasági Versenyhivatalnál, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek, melynek eljárásában a jogi képviselet kötelező.

  Indokolás

  A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.