Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/95/2016.
Iktatószám:Vj/95-7/2016.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Andréko Kinstellar Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3.), a V. Ügyvédi Iroda és a Dr. N. Á. Ügyvédi Iroda  által képviselt Tyco International Finance S.A. (L-2227 Luxemburg, 29 Avenue de la Porte-Neuve) kérelmezőnek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24. § szerinti összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult versenyfelügyeleti eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett az Andréko Kinstellar Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3.), a V. Ügyvédi Iroda és a Dr. N.  Á. Ügyvédi Iroda által képviselt Fém- és Műanyagfeldolgozó Kft. (4150 Püspökladány, Kolozsvári út 2.)– a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. § (4) bekezdésének a) pontjára, valamint a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének az összefonódás engedélyezése iránti eljárásban az indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatás nem tartalmazó ún. egyszerűsített döntés alkalmazásáról szóló 3/2014. számú közleményében foglaltakra is figyelemmel – a Ket. 29. § (1b) bekezdése szerinti sommás eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy a Tyco International Finance S.A. közvetlen egyedüli irányítást szerezzen a Fém- és Műanyagfeldolgozó Kft. felett.

Budapest, 2016. november 2.