Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/89/2016.
Iktatószám:
VJ/89-90/2016.

 

Nyilvános változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12. 3. emelet) által képviselt Airbnb Ireland, private unlimited company (25/28 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104, Írország) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban tárgyalás tartása nélkül meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács az Airbnb Ireland, private unlimited company-t – jogsértés vagy annak hiánya megállapítása nélkül – az általa tett, jelen határozat mellékletét képező kötelezettségvállalás teljesítésére kötelezi.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.