Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: VJ/78/2016.
Iktatószám:
VJ/78-85/2016.

Nyilvános változat![1]

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Jalsovszky Ügyvédi Iroda (1124 Budapest, Csörsz u. 41.), a dr. B. B. ügyvéd és a dr. D. J. ügyvéd által képviselt[2] Autocentrum AAA AUTO Gépjármű-Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2151 Fót, Fehérkő u. 1.), valamint a szintén a Jalsovszky Ügyvédi Iroda (1124 Budapest, Csörsz u. 41.), a dr. B. B. ügyvéd és a dr. D. J. ügyvéd által képviselt[3] AAA Auto International a.s. (Dopraváku 874/15, 184 00 Prága 8 Čimice, Cseh Köztársaság) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az Autocentrum AAA AUTO Gépjármű-Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szolgáltatásával kapcsolatban 2016. február 1-jétől tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat valósult meg azzal, hogy egyes kommunikációs eszközökön a fogyasztók törvényes jogai (12 hónapos szavatossági jog és jogi eredetgarancia) olyanként jelentek meg, mintha azok az Autocentrum AAA AUTO Gépjármű-Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlatának sajátosságai lennének.

Az eljáró versenytanács megállapítja továbbá, hogy a fenti magatartásokért az Autocentrum AAA AUTO Gépjármű-Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és az AAA Auto International a.s. felelőssége is fennáll.

A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács 29.700.000 Ft (azaz huszonkilencmillió-hétszázezer forint) bírságot szab ki az Autocentrum AAA AUTO Gépjármű-Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben, amely összeget a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Az eljáró versenytanács az AAA Auto International a.s.-t a bírság, illetve annak be nem hajtott része megfizetésére egyetemlegesen kötelezett vállalkozásként nevesíti.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Az eljáró versenytanács megtiltja továbbá a fenti jogsértő magatartások folytatását, valamint arra kötelezi az Autocentrum AAA AUTO Gépjármű-Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül dokumentálva igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé, hogy a kifogásolt állításokat eltávolította a https://www.aaaauto.hu/ oldalról.

Arra kötelezi továbbá az eljáró versenytanács az Autocentrum AAA AUTO Gépjármű-Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül dokumentálva igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé, hogy az általa – a bírság összegének csökkentése fejében – vállalt megfelelési programot bevezette.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Az eljárás alá vontak üzleti titka az [ÜZLETI TITOK] jelöléssel látható.

[2] Vj/78-4/2016., Vj/78-59/2016. és Vj/78-66/2016. számú iratok

[3] Vj/78-41/2016. és Vj/78-49/2016. számú iratok