Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/64/2016.
Iktatószám:
VJ/64-124/2016.

Betekinthető változat![1]

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.) által képviselt Innovelle Pharma Kft. (1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.) és a Lengyel Allen & Overy Ügyvédi Iroda (1075 Budapest, Madách Trade Center, Madách Imre út 13-14.) által képviselt GALENUS Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft. (1146 Budapest, Dózsa György út 19.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

 1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az Innovelle Pharma Kft. 2015. augusztus és 2016. szeptember között a CalciTrio® kalciumot, K2-vitamint és D3-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő készítmény népszerűsítése során alkalmazott „nemzetközi ajánlások alapján megnövelt D-vitamin tartalom” állítással nem valósított meg tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot.

 1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az Innovelle Pharma Kft. 2015. augusztus és 2016. szeptember között a CalciTrio® kalciumot, K2-vitamint és D3-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő készítmény népszerűsítése során alkalmazott

 • a „kiváló felszívódású”, „a kalciumnak nem az erekben van a helye, hanem a csontokban”, „leghatékonyabb a természetes menakinon-7 típusú, mert nagyon jól felszívódik, 6-szor jobban, mint a szintetikus”, „a természetes MK-7 nagyon jól felszívódik (6-szor jobban, mint az MK-4)”, „A természetes nagyon jól felszívódik (6-szor jobban, mint a szintetikus)” egészségre vonatkozó hatás állításokkal tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg,

 • a „40 év feletti nők kedvence” piacelsőségi állítással tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg.

 1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Patika Magazin 2015. októberi, 2015. novemberi, 2016. januári, 2016. februári és 2016. márciusi számaiban megjelent hirdetések szerkesztői tartalomnak álcázott reklámnak minősültek, mivel azokkal kapcsolatban nem került egyértelműen feltüntetésre, hogy ezen kereskedelmi gyakorlatok megjelenéséért az Innovelle Pharma Kft. fizetett. Ezen jogsértő magatartásért mindkét eljárás alá vont felelősséggel tartozik.

 1. Az eljáró versenytanács a II. és a III. pontok szerinti jogsértésekre tekintettel arra kötelezi az Innovelle Pharma Kft.-t, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő

 • hat hónapon belül - hivatkozva a jelen versenyfelügyeleti eljárásra - tegyen közzé helyreigazító közleményt bemutatva az érintett reklámot és azt, hogy mit jelent a szerkesztői tartalomnak álcázott reklám

 • honlapján (minimum három hónapig elérhetően), továbbá

 • három alkalommal a Patika Magazinban;

 • két hónapon belül alakítson ki a versenyjogi előírásoknak való megfelelést és a jogsértés megelőzését biztosító belső eljárásrendet, amelyet rögzít vonatkozó szabályzatában és alkalmaz későbbi kampányai, promóciói előzetes ellenőrzésére,

 • hat hónapon belül igazolja a fentiek teljesítését (amennyiben ilyen megjelenésre sor kerül, akkor a belső eljárásrend elfogadását követően közzétett első reklámkampánya kapcsán is mutassa be annak alkalmazását).

 1. Az eljáró versenytanács a II. pont szerinti jogsértésre figyelemmel 230.000 Ft, azaz kettőszázharmincezer forint eljárási költség megfizetésére kötelezi az Innovelle Pharma Kft.-t. Az eljárási költséget a jelen határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01468223-00000000 számú eljárási költségbevételi számlája javára köteles a vállalkozás megfizetni.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (eljárási költség). Ha a kötelezett a fizetési kötelezettségnek határidőben nem tesznek eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet.

Az eljárási költség és a késedelmi pótlék meg nem fizetése, illetve a IV. pont szerinti kötelezések nem teljesítése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

 1. Az eljáró versenytanács a III. pontok szerinti jogsértésre tekintettel arra kötelezi a GALENUS Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft.-t, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő

 • két hónapon belül alakítson ki a versenyjogi előírásoknak való megfelelést és a jogsértés megelőzését biztosító – a kiadó tevékenységére fókuszáló – belső eljárásrendet, amelyet rögzít vonatkozó szabályzatában és alkalmaz a későbbiekben,

 • hat hónapon belül igazolja a fentiek teljesítését (amennyiben fizetett hirdetés megrendelésére, illetve megjelentetésére sor kerül a megadott határidőben, akkor a belső eljárásrend elfogadását követően alkalmazott első releváns megjelenés kapcsán is mutassa be annak alkalmazását).

 1. Az eljáró versenytanács a III. pont szerinti jogsértés miatt a GALENUS Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft.-t 335.000 Ft, azaz háromszázharmincötezer forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles a vállalkozás megfizetni.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése, illetve a VI. pont szerinti kötelezések nem teljesítése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

 


[1] Az eljárás alá vontak üzleti titka az [ÜZLETI TITOK] megjelöléssel látható.