Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/63/2016.
Iktatószám:
VJ/63-97/2016.

Nyilvános változat! [1]

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dr. F. G. jogtanácsos [2] által képviselt Vodafone Magyarország Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyalás tartása nélkül – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Vodafone Magyarország Zrt. 2016. április 1. napjától

  • „A Vodafone eltörölte az EU roaming díjakat” – „Minden új előfizetéssel úgy használhatod a telefonodat az EU-ban, mint otthon”, illetve hasonló állításoknak a belföldi használati feltételek meghatározott irányokba történő elérhetővé tétele mellett történő alkalmazása, illetve

  • „A Vodafone eltörölte az EU roaming díjakat” – „Minden új előfizetéssel úgy használhatod a telefonodat az EU-ban, mint otthon” szlogenű kampányában a külföldi hívásmennyiség, illetve további roaming szolgáltatások mennyiségi korlátozása, a magyarországi használatra irányuló kikötés, és az igénybevételi jogosultság korlátozása tekintetében nyújtott tájékoztatások

révén nem valósított meg a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

 Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Az eljárás alá vont üzleti titkai az [ÜZLETI TITOK] jelzéssel láthatóak.

[2] A jogtanácsosi igazolvány másolatát a VJ/63-4/2016. számú irat tartalmazza.