Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/84/2013
Iktatószám: Vj/84-99/2013.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Morley Allen & Overy Iroda (eljáró ügyvéd: dr. Sz. T., 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.) által képviselt Cheminova Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1027 Budapest, Ganz u. 16., 2. em.) ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése tárgyában indított versenyfelügyeleti eljárásban a vizsgáló Vj-84-15/2013. számú, lefoglalást elrendelő végzésével szemben benyújtott fellebbezés tárgyában – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

v é g z é s t.

Az eljáró versenytanács a vizsgáló 2013. december 19-én kelt, Vj-84-15/2013. számú lefoglalást elrendelő végzését helybenhagyja.

E végzés felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított nyolc napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemben lehet kérni. A kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

 I n d o k o l á s

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.