Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.

Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860

Ügyszám: Vj/037/2013.

Iktatószám: Vj/037-55/2013.

Nyilvános változat!

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Gide Loyrette Nouel - d’Ornano Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.), dr. K. Á. ügyvéd (Kovách Ügyvédi Iroda) és dr. B.-V. R. ügyvéd (Berekméri-Varró Réka Ügyvédi Iroda) által képviselt

  • Boiron Hungária Kft. (1124 Budapest, Csörsz u. 45.) és

  • Laboratoires Boiron SA (69110 Sainte-Foy-Lés-Lyon, 20 rue de la Libération, Franciaország)

eljárás alá vont vállalkozások ellen a gyógyszertárból vény nélkül kiadható gyógyszerek reklámozására vonatkozó szabályok és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az Oscillococcinum elnevezésű gyógyszertárból vény nélkül is kiadható gyógyszert a Laboratoires Boiron SA 2011. november 1. és 2012. július 8., a Boiron Hungária Kft. 2012. július 9. és 2013. április 17. között nem az engedélyezett alkalmazási előírás alapján mutatta be egyes kereskedelmi kommunikációiban, azt állítva, hogy a készítmény alkalmas az influenza megelőzésére.

A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács a Laboratoires Boiron SA-t 10.200.000 Ft (tízmillió kettőszázezer), a Boiron Hungária Kft.-t 12.600.000 Ft (tizenkettőmillió hatszázezer forint) bírság megfizetésére kötelezi, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára kötelesek megfizetni.

Ha a kötelezettek a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesznek eleget, késedelmi pótlékot kötelesek fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

INDOKOLÁS 

 A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.