Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/111/2013.
Iktatószám:
Vj/111-26/2013.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a [F.I.] ügyvéd ([F.I.], [cím]) által képviselt Alt Cash Kft. (1141 Budapest, Fogarasi út 195-197.) eljárás alá vont vállalkozással szemben megtévesztő reklám tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban a Vj/111-015/2013. számú, eljárási bírságot kiszabó végzéssel szemben előterjesztett fellebbezés tárgyában – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

végzést.

 A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a vizsgáló Vj/111-015/2013. számú végzését az indokolás tekintetében megváltoztatja akként, hogy kiegészíti azzal, hogy az Alt Cash Kft. kifogásolt magatartása az eljárás elhúzására is irányult, valamint egyes tényállási elemek vonatkozásában a valós tényállás feltárásának meghiúsulását eredményezte.

Az eljáró versenytanács a végzést egyebekben helybenhagyja.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

A jogorvoslati kérelemnek a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.