Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036

Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860

Ügyszám: Vj/006/2013.

Iktatószám: Vj/006-37/2013.

Üzleti titkot nem tartalmaz!

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Piros Ügyvédi Iroda (1088 Budapest, Rákóczi út 47. dr. P. Cs. ügyvéd) által képviselt Viva Natura World Kft. (2151 Fót, Németh Kálmán út 34-36., Hrachovina Ildikó ügyvezető.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban megtartott tárgyalást követően meghozta a következő

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a Viva Natura World Kft. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor egyes kereskedelmi kommunikációiban a

 1. Kombucha gomba kultúra,

 2. Kombucha koncentrátum,

 3. Kombucha koncentrátum ananásszal, csipkebogyóval és papayával,

 4. Kombucha koncentrátum papayával,

 5. Kombucha koncentrátum búzafűvel,

 6. Kombucha koncentrátum csipkebogyóval,

 7. Kombucha koncentrátum inulinnal, ananásszal, csipkebogyóval és papayával,

 8. Kombucha koncentrátum jóddal,

 9. Imponáll zöldzab, zeller, zöldárpa, csalán, csipkebogyó tabletta,

 10. Áfonya-acerola kapszula,

 11. Alen, illetve a

 12. Mokusaku talptapasz

termékekkel kapcsolatban 2009 tavaszától 2013. január 18-ig terjedő időszakban valótlan állításokat alkalmazott azok gyógyító, egészségre gyakorolt hatásaira, valamint a Mokusaku talptapasz használatától várható eredményekre, illetőleg annak várható előnyeire vonatkozóan.

A jogsértés megállapításán túl az eljáró versenytanács a Viva Natura World Kft. számára megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását.

Az eljáró versenytanács kötelezi továbbá a Viva Natura Kft-t 10.000.000 Ft (azaz Tízmillió forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság, az eljárási díj, illetve a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.