Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/72/2013.
Iktatószám: Vj/72-7/2013.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. I.G. ügyvéd (I. Ügyvédi Iroda, cím: ) által képviselt LX-Line Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1145 Budapest, Uzsoki u. 36/A) vállalkozással szemben megtévesztő reklám tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárás során eljárási bírság kiszabásáról szóló vizsgálói végzéssel szemben benyújtott jogorvoslati kérelem tárgyában – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

v é g z é s t.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a vizsgáló 2013. november 15-én kelt, Vj/72-002/2013. számú eljárási bírságot kiszabó végzését megsemmisíti és a vizsgálót új eljárásra utasítja.

E végzés felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított nyolc napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemben lehet kérni. A kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

I n d o k o l á s

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.