Nyomtatható verzió PDF formátumban

 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest, 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/006/2013.
Iktatószám: Vj/006-56/2013.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Piros Ügyvédi Iroda (dr. P. Cs. ügyvéd) által képviselt Viva Natura World Kft. (2151 Fót, Németh Kálmán út 34-36., Hrachovina Ildikó ügyvezető.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a 2014. február 18-án hozott, Vj/006-33/2013. számú, Viva Natura World Kft-vel szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tanúsításának megállapítása és versenyfelügyeleti bírság kiszabásáról szóló határozatának indokolását akként javítja ki, hogy a IX Egyebek c. részben a 166. szövegét törli és helyette az új alábbi megfogalmazású 166. pontot fogalmazza meg:

166. A bírságot a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül kell megfizetni, függetlenül attól, hogy a határozattal szemben keresetet terjesztenek-e elő. A többször módosított Polgári perrendtartásról szóló 1953. évi III. törvény 332.§. 2012. február 1-től hatályos rendelkezése szerint:

332. §. (2a) A keresetlevél benyújtásának a végrehajtásra nincs halasztó hatálya, a felperes azonban a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztését kérheti. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig nem foganatosítható, kivéve, ha a hatóság a határozatot végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánította.

E végzés ellen nincs helye jogorvoslatnak.

Indokolás 

 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.