Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/114/2013.
Iktatószám:
Vj/114-23/2013.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. K. B. ügyvéd (Kozeschnik Ügyvédi Iroda) által képviselt MAX-IMMUN Rák- és Immunkutató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye 1064 Budapest, Izabella u. 82.) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indított eljárásban megtartott tárgyalást követően tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t.

Azz eljáró versenytanács megállapítja, hogy a MAX-IMMUN Rák- és Immunkutató Korlátolt Felelősségű Társaság a gyógygomba kivonatok gyógyhatásairól a nyomtatott sajtóban 2008. szeptember 6. és 2010. július 28. között, egyes televíziós műsorokban 2008. szeptember 6. és 2010. április 3. között, továbbá internetes honlapokon valamint vásárláshelyi reklámanyagban adott egyes tájékoztatások sértették az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 10. §-ának (3) és (4) bekezdésében foglaltakat, és e magatartás a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat folytatásának minősül, mivel megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény mellékletének 17. pontját és ezzel megsértette ezen törvény 3. §-ának (1) bekezdését.

Az eljáró versenytanács a MAX-IMMUN Rák- és Immunkutató Korlátolt Felelősségű Társaságot eltiltja a jogsértő kereskedelmi gyakorlat folytatásától.

Az eljáró versenytanács a MAX-IMMUN Rák- és Immunkutató Korlátolt Felelősségű Társaságot 5.000.000 Ft (Ötmillió forint) bírság megfizetésére kötelezi.

A bírságot a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles befizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal elrendeli a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, vagy ajánlott levélként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.