Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím : 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon : (06-1) 472-8865, Fax : (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/026/2013.
Iktatószám : Vj/026-18/2013.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa (továbbiakban: Versenytanács) a Gaal és Szabó Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Kossuth L. tér 9/A. I/1.) által képviselt Free Choice Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1085 Budapest, József krt. 14.) eljárás alá vont vállalkozás ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának a Vj/46-069/2009. számú határozatban megállapított megsértése miatt alkalmazandó jogkövetkezmények meghatározása céljából indított versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyalás tartása nélkül - meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa - tekintettel arra, hogy a Vj/46-069/2009. számú határozatában megállapított jogsértést, a Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.557/2011/4. számú ítéletével jogerősen jóváhagyta - kötelezi az eljárás alá vontat 30.000.000,- Ft (azaz harmincmillió forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, melyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára köteles megfizetni.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa kötelezi az eljárás alá vontat 30.000.000,- Ft (azaz harmincmillió forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, melyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára köteles megfizetni.

Továbbá az eljáró versenytanács kötelezi az eljárás alá vontat, hogy a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül három országos terjesztésű, legalább 30.000 példányban megjelenő napilapban három alkalommal észrevételek hozzátétele nélkül, legalább 12 pontos betűmérettel tegye közzé az alábbiakat:

"A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Vj-46/2009. számú versenyfelügyeleti eljárásban az eljárásban érintett Életerő vitamincsomag, Kalcium-Magnézium (Kal-Mag), B3-vitamin (Niacin), C-vitamin készítmények, Nátha Bomba termékek vonatkozásában megállapította, hogy a Free Choice Kft. egyes tájékoztatásával fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor 2008 októberében és novemberében közreadott egyes termékeivel kapcsolatban azt állította, illetve azt a benyomást keltette, hogy azok alkalmasak i) betegségek, az emberi szervezet működési zavarainak, rendellenességeinek gyógyítására, egészségügyi problémák megelőzésére, gyógyítására és kezelésére, illetve utókezelésére, ii) testi és lelki sérülések kezelésére, iii) a testtömeg csökkentésére (fogyasztásra), iv) méregtelenítésre. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Immunerősítő, a Nátha Bomba, az Alap vitamincsomag, a Közepes vitamincsomag, a Dr. Lenkei C-5000-es Bomba, a Szuper C-vitamin por alakban, a Szuper C 500 mg és a C-vitamin narancsízű rágótabletta termékek kapcsán azt is megállapította, hogy a Free Choice Kft. akkor is fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor 2008. szeptember 1. és 2008. december 31. között egyes termékei vonatkozásában azt a hamis benyomást keltette, hogy a termékek jogszerűen forgalmazhatók. A határozat teljes terjedelemben a www.gvh.hu honlapon érhető el."

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Ha a kötelezett a közzétételi kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor a Versenytanács végrehajtási bírság megfizetésére kötelezheti, illetve a közzétételt a kötelezett költségére és veszélyére elvégeztetheti.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.