Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/021-12/2013.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda által képviselt Borealis AG (Bécs, Ausztria) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett szintén a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda által képviselt Borealis Plastomers 1 BV (Heerlen, Hollandia), Borealis Plastomers 2 BV (Botlek Rotterdam, Hollandia) és DEX-Plastomers V.O.F. (Heerlen, Hollandia) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács engedélyezi, hogy a Borealis AG - a Borealis Plastomers 1 BV és a Borealis Plastomers 2 BV feletti közvetlen egyedüli irányításszerzés révén - közvetett egyedüli irányítást szerezzen a DEX-Plastomers V.O.F. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, az ügyfelek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjeszthet elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.