Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/001-17/2013.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Hetényi Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. H. K. ügyvéd) által képviselt Axpo Trading AG (Laufenburg, Svájc) és Graubünden Kanton (Chur, Svájc) kérelmezők összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult versenyfelügyeleti eljárásban - melyben további ügyfélként részt vett a szintén a Hetényi Ügyvédi Iroda által képviselt Repower AG (Brusio, Svájc) - meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács engedélyezi, hogy az Axpo Trading AG és a Graubünden Kanton közös közvetlen irányítást szerezzen a Repower AG felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.