Nyomtatható verzió PDF formátumban 

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036

Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860

Ügyszám: Vj/43/2012.

Iktatószám: Vj/43-117/2012.

 BETEKINTHETŐ!

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dr. Sz. I. ügyvéd (Dr. Szabó Iván ügyvédi Iroda) által képviselt „ÉRD és TÉRSÉGE” Regionális Víziközmű Kft. (2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C.) eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban tárgyalás tartását követően tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

 határozatot.

 Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az „ÉRD és TÉRSÉGE” Regionális Víziközmű Kft. visszaélt gazdasági erőfölényével, amikor 2011. március 1. és 2011. december 31. között túlzottan magas díjat alkalmazott a mellékvízmérők zárral ellátásáért olyan esetekben, amikor a mellékvízmérőket más vállalkozás szerelte fel vagy cserélte ki.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.