Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/041-39/2012.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. Budai Anikó egyéni ügyvéd által képviselt Semper Veritas Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Győrzámoly) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indult eljárásban megtartott nyilvános tárgyalást követően - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a Semper Veritas Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

  • a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított 2007-től 2008. augusztus 31-ig, amikor a 2007-től alkalmazott szórólapon a Gabriel terhességi teszt kapcsán a "Tökéletes megbízhatóság" állítást tette,

  • a fogyasztók megtévesztésére alkalmas, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor egyes kereskedelmi kommunikációiban

    • 2008. szeptember 1. és 2012. május 31. között a Gabriel terhességi teszt kapcsán a "Tökéletes megbízhatóság" állítást tette,

    • 2009. július 16. és 2010. december 7. között azt állította, hogy a Gabriel terhességi teszt "már 3 napos terhességet kimutat beágyazódás után".

Az eljáró versenytanács a Semper Veritas Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t 900.000 Ft (kilencszázezer forint) bírság megfizetésére kötelezi, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.