Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/037-34/2012.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. Cs. A. ügyvéd által képviselt Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen jogsértő összehasonlító reklám és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indult eljárásban megtartott tárgyalást követően meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. 2012. február 13. és március 31. között

  • fogyasztókkal szembeni tisztességtelen, megtévesztésre alkalmas kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor egyes kereskedelmi kommunikációiban valótlanul azt állította, hogy korszerűsített, nagy sebességű mobilinternet hálózata bárhol - egyes tájékoztatások szerint "országszerte", más közlések szerint "mindenhol" - elérhető,

  • jogszerűtlen, megtévesztésre alkalmas összehasonlító reklámot alkalmazott, amikor televíziós reklámjában azt állította, hogy mobilinternet hálózata országszerte mindenhol elérhető, míg a két versenytárs hálózata nem.

A jogsértés megállapítása mellett a Versenytanács 30 000 000 Ft (Harmincmillió forint) bírság megfizetésére kötelezi a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.-t.

A bírságot a kötelezett a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles befizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal elrendeli a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, vagy ajánlott levélként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.