Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/25-19/2012.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. H. B. ügyvéd (Hajdu Balázs Ügyvédi Iroda) által képviselt Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. (Biatorbágy) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indult eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott azáltal, hogy 2011. december 29. és 2012. január 4. közötti akciója keretében az akciós újságjában, az üzleteiben elhelyezett posztereken, az internetes honlapján és a hírlevelében 17.990 Ft-os áron meghirdetett "TEVION külső merevlemez 2 TB" termék kapcsán elhallgatta, alapos oka van azt feltételezni, hogy az adott, vagy az azt helyettesítő árut a kínált áron nem fogja tudni megfelelő időtartamig és mennyiségben szolgáltatni vagy más vállalkozástól beszerezni.

Az eljáró versenytanács emellett kötelezi Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. vállalkozást 25.000.000.- Ft (azaz Huszonötmillió forint) összegű versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.