Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/048-9/2012.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Morley Allen & Overy Ügyvédi Iroda által képviselt IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Bábolna) kérelmezőnek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 23. §-a szerinti összefonódás engedélyezése iránt benyújtott kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén a Morley Allen & Overy Ügyvédi Iroda által képviselt IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Zrt. (Bábolna), IKR Agro-Vár Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft. (Demecser), Pécsváradi Agrover Kft. (Pécsvárad), IKR Szolgáltató és Szaktanácsadó Kft. (Bábolna), Pécs-Reménypusztai Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. (Pécs-Reménypuszta), - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. §-a (4) bekezdésének a) pontjára és a versenytanács Vj-24/2012. számú eljárásban hozott döntésének 53-54. pontjaiban foglaltakra is figyelemmel - meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy az IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. közvetlen egyedüli irányítást szerezzen az IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Zrt. mint eladó Input Anyag Üzletága mint vállalkozásrész felett, amely magában foglalja az üzletág működtetéséhez szükséges eszközöket és az üzletág kötelezettségeit, valamint az IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Zrt.-nek az IKR Agro-Vár Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft.-ben, a Pécsváradi Agrover Kft.-ben, az IKR Szolgáltató és Szaktanácsadó Kft.-ben és a Pécs-Reménypusztai Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft.-ben meglévő üzletrészeit.