Nyomtatható verzió PDF formátumban 

Vj/028-104/2011

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Vj-028/2011 sz. gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban a Vadász & Partners Felszámoló, Vagyonfelügyelő és Tanácsadó Kft. (1112 Budapest, Neszmélyi u. 44., képviseli: Á. É. felszámolóbiztos) által képviselt FŐFOTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.” (3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11.), eljárás alá vont vállalkozás által benyújtott jogorvoslati kérelem tárgyában – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a vizsgálók 2012. június 14-én kelt, Vj-028-096/2011. sz. végzését megsemmisíti.

A végzés felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított nyolc napon belül a Fővárosi Törvényszéknek címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemben lehet kérni. A kérelmet a Fővárosi Törvényszék nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.