Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/094-019/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda által képviselt ENVI Goriva d.d. (Zágráb, Horvátország) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda által képviselt Biodizel Vukovar d.o.o. (Vukovar, Horvátország) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa engedélyezi, hogy az ENVI Goriva d.d. közvetlen egyedüli irányítást szerezzen a Biodizel Vukovar d.o.o. felett.

Kötelezi az eljáró versenytanács az ENVI Goriva d.d.-t, hogy a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül fizessen meg további 12.000.000,- Ft (tizenkétmillió forint) eljárási díjat a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01468223-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlája javára.

Ha a kötelezett az eljárási díjfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az eljárási díj és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.