Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/021-021/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Dr. Csere Sylvia Szonja ügyvéd (Dr. Csere Ügyvédi Iroda) által képviselt SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (Bicske) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indult eljárásban tartott tárgyalást követően meghozta az alábbi

végzést.

A Versenytanács az eljárást megszünteti, egyben kötelezi a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.-t a következő vállalásai teljesítésére:

 • a)

  a "magyar termék" megjelölést kizárólag olyan termék esetében alkalmazza, amely termékek (az alább ismertetett módon beszerzett információk alapján)

  • származási helye igazoltan Magyarország, továbbá

  • jellemző - a minőséget befolyásoló - alapanyagai magyarok (feldolgozott élelmiszerek esetén),

 • b)

  a "magyar termék" megjelölést csak akkor használja, ha azt megelőzően a termék beszállítója - teljes bizonyító erejű okiratban - nyilatkozott arról, hogy

  • (i)

   a termék származási helye Magyarország (azon belül megjelölve a helyiségnév, cégnév, székhely/telephely/egyéb kapcsolat), és

  • (ii)

   feldolgozott élelmiszerek esetén a termék jellemző - a minőséget befolyásoló - alapanyagai magyarok, tételesen felsorolva az alapanyagokat, előállítóikat és az előállítás Magyarországon belüli helyszínét,

 • c)

  a termék csomagolásán feltüntetett információk és a termék gyártójánál végzett helyszíni audit révén a "magyar termék" megjelölés használatának megkezdése előtt - és azt követően rendszeresen, de legalább évente egy alkalommal audit révén is - ellenőrzi, hogy a szállító által nyilatkozatban vállalt magyar származást igazoló tényezők valóban megvalósulnak-e.

Kizárólag ezen feltételek együttes teljesítése esetén alkalmazza a "magyar termék" megjelölést mindaddig, amíg a jelölés alkalmazhatóságának feltételeit részletesen szabályozó jogszabály(ok) hatályba nem lép(nek).

A fenti kötelezettségvállalást belső utasításba foglalja, melyet 2012. február 15. napjáig megküld a Gazdasági Versenyhivatal részére.

A jelen végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.