Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-131-088/2009.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa

  • a (dr. G. T. ügyvéd) Bita-Petrik-Giba és Társai Ügyvédi Iroda (Budapest) által képviselt CAPITAL PARTNERS a.s. (Prága, Csehország),

  • a L. P. ügyvezető által képviselt AFIN HU Kft. (Balatonfüred)

  • a Z. R. ügyvezető által képviselt OCEANGATE SECURITIES Kft. (Budapest) és

  • a K. T. ügyvezető által képviselt PRIORITY BRÓKER Kft. (Budapest)

eljárás alá vont ügyfelek ellen a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása és fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban tartott nyilvános tárgyalást követően tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot.

A Capital Partners a.s. 2008. szeptember 1. napját megelőzően nem gondoskodott annak kiküszöböléséről, hogy függő ügynökei közül többen is ugyanazt a potenciális ügyfelet hívják fel telefonon. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa megállapítja, hogy a CAPITAL PARTNERS a.s. fenti mulasztása a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 10. §-ába ütköző jogsértésnek minősül.

A Versenytanács megállapítja, hogy a CAPITAL PARTNERS a.s. érdekében 2008. szeptember 1. napjával kezdődően megvalósított zaklató telefonhívások a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény mellékletének 26. pontjába ütköznek.

A Versenytanács a CAPITAL PARTNERS a.s. vállalkozást 20.000.000 Ft (Húszmillió forint) bírság megfizetésére kötelezi.

A bírságot a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles befizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal elrendeli a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, vagy ajánlott levélként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.