Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/138-062/2009

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Dr. Illés Tamás ügyvéd által képviselt Városüzemeltető és Fenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság (Mosonmagyaróvár) I. rendű eljárás alá vont ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt folyó, továbbá az I. rendű eljárás alá vont és a Dr. V. T. MSc főigazgató főorvos által képviselt Karolina Kórház (Mosonmagyaróvár) II. r. eljárás alá vont ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás miatt folyó versenyfelügyeleti eljárásban tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

végzést.

Kötelezettségvállalásukra tekintettel a Versenytanács mindkét eljárás alá vonttal szemben megszünteti az eljárást a Karolina Kórház halott-hűtőjének használatára 2002. január 31-én megkötött szerződés tekintetében.

A kötelezettségvállalásukban foglaltaknak megfelelően a Versenytanács kötelezi a Városüzemeltető és Fenntartó Kft.-t valamint a Karolina Kórházat arra, hogy a közöttük fennálló szerződést legkésőbb 2012. július 31. napjára szüntessék meg, és a Karolina Kórház:

  • amennyiben nem kívánja a halott-hűtőt maga működtetni, akkor annak maximum hároméves üzemeltetésére írjon ki pályázatot, és a pályázat kiírását háromévente ismételje meg,

  • jelen végzés kézhezvételétől számított 30 napon belül nyújtson tájékoztatást a Mosonmagyaróváron telephellyel rendelkező temetkezési szolgáltatóknak a jogszabályoknak megfelelő információs tábla kihelyezésének lehetőségéről, és amennyiben az egyes szolgáltatók ezen tájékoztatási lehetőséggel élni kívánnak, úgy ezen információs táblát készítse el, és jól látható helyen (a szolgáltatók elérhetőségeivel együtt) függessze ki a Karolina Kórház területén,

  • a halottvizsgálati bizonyítványt csak az eltemettetésre jogosult és kötelezett hozzátartozó, vagy a hozzátartozó alakszerű meghatalmazása alapján eljáró temetkezési szolgáltató részére adja át.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított nyolc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel élhet bármelyik eljárás vont vállalkozás.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.