Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/138-063/2009

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Dr. Illés Tamás ügyvéd által képviselt Városüzemeltető és Fenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság (Mosonmagyaróvár) I. rendű eljárás alá vont ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt folyó, továbbá az I. rendű eljárás alá vont és a Dr. V. T. MSc főigazgató főorvos által képviselt Karolina Kórház (Mosonmagyaróvár) II. r. eljárás alá vont ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás miatt folyó versenyfelügyeleti eljárásban tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy a Városüzemeltető és Fenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság a 2009. és a 2010. években visszaélt gazdasági erőfölényével, amikor késleltette egy újonnan piacra lépni szándékozó vállalkozással folytatott szerződéskötési tárgyalásokat, részben azzal, hogy szerződéstervezeteket késve, illetve hiányosan küldött meg, részben azzal, hogy ajánlataiban a más vállalkozással szemben alkalmazottnál hátrányosabb feltételeket szerepeltetett, nevezetesen magas összegű óvadék megfizetését igényelte, a temetési időpont esedékességét megelőzően minimum 5 nappal korábban történő igénylését követelte meg, egyes temetőn belüli szolgáltatások kötelező igénybevételét írta elő, és csak temetésszervezés lehetőségét engedélyezte.

A Versenytanács a Városüzemeltető és Fenntartó Korlátolt Felelősségű Társaságot 500.000 Ft (ötszázezer forint) bírság megfizetésére kötelezi.

A bírságot a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles befizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal elrendeli a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.