Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/130-035/2009.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. E. M. jogi igazgató és a dr. Vitári Jenő ügyvéd (Vitári Ügyvédi Iroda) által képviselt Telenor Magyarország Zrt. (Törökbálint) ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indított eljárás során tartott tárgyaláson meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy a Telenor Magyarország Zrt. az -5. perc után 0 Ft- szolgáltatási csomag kapcsán 2009. június 16. és 2009. július 31. között a kirakati plakátokon adott tájékoztatásokkal fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott a szolgáltatási csomag egyes lényeges jellemzőinek elrejtése révén.

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vizsgált magatartása egyebekben nem jogsértő.

Jelen határozat felülvizsgálatát az ügyfél a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérheti a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.