Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/105-027/2009.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Sütő és Máriaföldy Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. S. J.) által képviselt Larasan Limited (Enfield, UK) ellen fogyasztók megtévesztése, illetve fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indított eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy a Larasan Limited

  • 2008 márciusától 2008. augusztus 31-ig a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított,

  • 2008. szeptember 1-jétől 2009 júniusáig fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott,

amikor valótlanul azt állította, hogy az Artrosilium elnevezésű készítmény alkalmas betegségek, illetve az emberi szervezet működési zavarainak, rendellenességeinek a gyógyítására.

A Versenytanács kötelezi az eljárás alá vontat 15.000.000 Ft (Tizenötmillió forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles megfizetni.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.