Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/134-020/2009

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dr. K. A. Zs. jogtanácsos által képviselt. SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (Bicske) eljárás alá vont vállalkozás ellen tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának sérelme tárgyában indult eljárásban tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

végzést.

A Versenytanács az eljárást megszünteti, egyben kötelezi a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft-t arra, hogy - vállalásának megfelelően - kerékpárokra, robogókra, quadokra, split klímákra, gázkészülékekre, valamint gáz- és elektromos tűzhelyekre vonatkozó jövőbeni tájékoztatásaiban, különösen reklámkiadványaiban hívja fel a figyelmet a szakszerviz általi üzembe helyezésre (bekötésre), valamint arra, hogy annak költsége a fogyasztót terheli, továbbá kerékpárok, robogók és quadok esetén az időszakos felülvizsgálatra, valamint annak költségére.

A figyelemfelhívás keretében tüntesse fel az alábbi szöveget: "A szakszerviz díja szervizenként és termékenként változhat."

E kötelezettség jelen végzés kézhezvételétől számított 30 napot követően megjelenő tájékoztatások tekintetében hatályos. Ugyanezen időponttól kezdődően folyamatosan szerepeltesse honlapján a fogyasztók számára könnyen elérhető helyen a szakszerviz/szakszervizek elérhetőségét.

Gázkészülékek, valamint gáz- és elektromos tűzhelyek tekintetében a kötelezettségek csak akkor állnak fenn, ha a készülék gyártója a szakszerviz általi üzembe helyezést kötelezően előírta, és az erre vonatkozó üzembe helyezési utasítást elkészítette.

A Versenytanács arra is kötelezi a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft-t, hogy valamennyi termék esetén tájékoztassa a Versenytanácsot a jelen végzésnek megfelelő tájékoztatás első ízben történő közreadásáról, azok megjelenésétől, illetőleg honlapra feltételétől számított három héten belül.

A Versenytanács arra is kötelezi a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft-t, hogy tájékoztassa a Versenytanácsot arról, hogy a szervizek elérhetőségéről adott tájékoztatás a honlapjára felkerült és ott egy éven keresztül folyamatosan elérhető volt, valamint tegye lehetővé a Versenytanács számára a folyamatos elérhetőség utólagos ellenőrizhetőségét. A honlapra felkerülésről jelen végzés kézhezvételétől számított 30 napon belül, a folyamatos elérhetőségről jelen végzés kézhezvételétől számított 13 hónap múlva adjon írásbeli tájékoztatást.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított nyolc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel élhet az eljárás vont vállalkozás.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.