Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-132-022/2009.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. V. Sz. jogtanácsos (Budapest) által képviselt Invest Holding System Kft. (Budapest) ellen fogyasztókkal szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban nyilvános tárgyaláson meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy az Invest Holding System Kft. a 2009. augusztus 31. napjával kezdődő és 2009. december 31. napjával záruló időszakban az általa végzett tevékenységre vonatkozó tájékoztatásokkal a fogyasztókkal szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.

A Versenytanács 3.000.000 Ft (Hárommillió) bírság megfizetésére kötelezi az Invest Holding System Kft.-t, amely összeget eljárás alá vont 500.000 Ft-os részletekben fizethet meg, akként, hogy az első részletet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, a további részleteket pedig havonta, minden hónap 15. napjáig köteles befizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számla javára.

A Versenytanács arra kötelezi az Invest Holding System Kft-t, hogy a határozat mellékletében foglalt szövegű tájékoztatást kommentár nélkül jelentesse meg a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül két-két alkalommal a Blikk, a Bors, a Napi Ász, a Metropol és a Budapesti Piac című kiadványokban, a jogsértő reklámok formai paramétereinek megfelelően.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.