Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-58/2008/060.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Hippocampus-BRT Kft. Budapest, az Eni-Med Kft. Budapest, valamint az Europa Utazásinformációs Központ Szolgáltató Bt. Budapest ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított eljárás kapcsán elrendelt utóvizsgálat során - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést

1. A Versenytanács a Hippocampus-BRT Kft.-vel és az Eni-Med Kft.-vel szemben a Vj-58/2008/35. számú végzéssel elrendelt utóvizsgálatot megszünteti.

Ezen döntéssel szemben jogorvoslatnak nincs helye.

2. A Versenytanács az Europa Utazásinformációs Központ Szolgáltató Bt. vonatkozásában elrendeli a Vj-58/2008/30. számú határozatában foglalt azon kötelezettség végrehajtását, amelynek értelmében az Europa Utazásinformációs Központ Szolgáltató Bt. a Vj-58/2008/30. számú határozat kézhezvételétől számított 15 nap elteltével köteles minden olyan általa üzemeltetett vagy használt internetes honlap nyitó oldalán, amelyen bármilyen tájékoztatást tesznek közzé a Mobil Cell-Com, a Lenyo és a BioXline Fractal készülékekkel kapcsolatban, jól láthatóan, észrevételek hozzátétele nélkül, annak feltételét követő fél éven át ismertetni a Versenytanács határozatának rendelkező részét.

A Versenytanács az Europa Utazásinformációs Központ Szolgáltató Bt.-t végrehajtási bírság megfizetésére kötelezi. A végrehajtási bírság napi összege 30.000 Ft (Harmincezer forint).

A naponta esedékes végrehajtási bírság megfizetése a jelen végzés kézhezvételétől mindaddig terheli az Europa Utazásinformációs Központ Szolgáltató Bt.-t, amíg kötelezettségének teljesítését nem igazolja a Versenytanács számára. A végrehajtási bírságot a kötelezett eljárás alá vont a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számlájára köteles megfizetni.

Ezen döntéssel szemben jogorvoslatnak nincs helye. Az, akinek a jogát vagy jogos érdekét a végrehajtás elrendelése, illetve a végrehajtási bírság kiszabása sérti, a sérelemről szerzett értesüléstől számított három nap alatt végrehajtási kifogást terjeszthet elő a Versenytanács elnökénél.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.