Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-58/2008/030.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a

  • Hippocampus-BRT Kft. Budapest,

  • Eni-Med Kft. Budapest és

  • Europa Utazásinformációs Központ Szolgáltató Bt. Budapest

ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított eljárásban nyilvános tárgyaláson meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, a Hippocampus-BRT Kft., az Eni-Med Kft. és az Europa Utazásinformációs Központ Szolgáltató Bt. a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsítottak, amikor a 2006., a 2007. és a 2008. években a Mobil Cell-Com, a Lenyo és a BioXline Fractal készülékeknek betegséget diagnosztizáló és kezelő, betegség tüneteinek enyhítésére szolgáló hatást tulajdonítottak.

A Versenytanács a Hippocampus-BRT Kft., az Eni-Med Kft. és az Europa Utazásinformációs Központ Szolgáltató Bt. vonatkozásában a jogsértő magatartás további folytatását a határozat kézhezvételétől számított 15 nap elteltével megtiltja.

A Versenytanács kötelezi a Hippocampus-BRT Kft.-t, az Eni-Med Kft.-t és az Europa Utazásinformációs Központ Szolgáltató Bt.-t, hogy a határozat kézhezvételétől számított 15 nap elteltével minden olyan általuk üzemeltetett vagy használt internetes honlap nyitó oldalán, amelyen bármilyen tájékoztatást tesznek közzé a Mobil Cell-Com, a Lenyo és a BioXline Fractal készülékekkel kapcsolatban, jól láthatóan, észrevételek hozzátétele nélkül, annak feltételét követő fél éven át ismertessék a Versenytanács jelen határozatának rendelkező részét.

A Versenytanács kötelezi

  • a Hippocampus-BRT Kft.-t 1.000.000 Ft (Egymillió forint),

  • az Eni-Med Kft.-t 1.000.000 Ft (Egymillió forint) és

  • az Europa Utazásinformációs Központ Szolgáltató Bt.-t 1.000.000 Ft (Egymillió forint)

bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számla javára kötelesek megfizetni.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.