Nyomtatható verzió PDF formátumban

Ügyszám: Vj-193/2006/6.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Hans Kostmann Beteiligungs AG , Wopfinger Transportbeton Ges.m.b.H és a CEE Chemicals Vagyonkezelő Kft. kérelmezők összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Lasselsberger Hungária Kft. - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy

 • -

  a Hans Kostmann Beteiligungs AG és a Wopfinger Transportbeton Ges.m.b.H közösen irányítást szerezzen a CEE Chemicals Vagyonkezelő Kft. felett, továbbá

 • -

  a CEE Chemicals Vagyonkezelő Kft. megszerezze a Lasselsberger Hungária Kft. Budapest, Győr, Székesfehérvár és Szombathely településeken lévő transzportbeton üzemeit.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.
A kérelem

 • 1)

  A Hans Kostmann Beteiligungs AG (a továbbiakban: AG) és a Wopfinger Transportbeton Ges.m.b.H (a továbbiakban: Ges.m.b.H) mint a CEE Chemicals Vagyonkezelő Kft. (a továbbiakban: CEE Kft.) 67, illetve 33 százalékos üzletrész tulajdonosai 2006. december 21-én akként módosították a CEE Kft. társasági szerződését, hogy a taggyűlés 75 százalékos többsége szükséges - egyebek mellett - a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása tekintetében. A Társasági Szerződés értelmében a CEE Kft-nél ún. irányító felügyelő bizottság (2006. évi IV. törvény 37. §) működik, amelynek előzetes (egyhangú) jóváhagyása szükséges a CEE Kft. üzletpolitikáját meghatározó minden lényeges kérdésben.

 • 2)

  Szintén 2006. december 21-én a CEE Kft. adásvételi szerződést kötött a Lasselsberger Hungária Kft. Budapest, Győr, Székesfehérvár és Szombathely településeken lévő transzportbeton üzemeinek (a továbbiakban: Üzemek) megvásárlására.

 • 3)

  A kérelmezők 2006. december 22-én benyújtott kérelmükben az 1-2) pont szerinti tranzakciókhoz - mint vállalkozások összefonódásához - a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérték.

 • 4)

  A kérelmezők a vizsgálók által a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást 2007. január 11-én teljesítették.

II.
Az összefonódás résztvevői

 • 5)

  A CEE Kft-t 2006. évben alapították, felette az AG és a Ges.m.b.H a jelen tranzakció lebonyolítása céljából szerzett irányítást. A CEE Kft. gazdasági tevékenységet nem végez, 2005. évben értelemszerűen nem ért el nettó árbevételt.

 • 6)

  Az ausztriai AG a szintén ausztriai Kostmann Privatstiftung által irányított vállalkozás-csoport (a továbbiakban: Kostmann-csoport) tagja. A Kostmann-csoport magyarországi tevékenysége építőanyagok (transzportbeton, sóder, burkolatkő, adalékanyagok) gyártására és forgalmazására terjed ki. A Kostmann-csoport magyarországi tagjainak 2005. évi nettó árbevétele - a csoporton belüli forgalom nélkül - 10,2 milliárd forint volt. A Kostmann-csoport külföldön honos tagjai 2005. évben a Magyar Köztársaság területén nem értek el nettó árbevételt.

 • 7)

  Az ausztriai Ges.m.b.H a szintén ausztriai Schmid Industrielholding GmbH által irányított vállalkozás-csoport (a továbbiakban: Schmid-csoport) tagja. A Schmid-csoporthoz tartozó magyarországi vállalkozások főbb tevékenységei az alábbiak:

  • -

   Hőszigetelő anyagok, szigetelőanyagok és homlokzati vakolatok gyártása.

  • -

   Építés-, ragasztás-, csempézés-, festés- és sellaktechnika.

  • -

   Takarítógépek, szállítóberendezések, padlókiegyenlítő gépek, vágógépek és köszörűk, kompresszorok, építési felvonók, betonfúrógépek, erősítő szerkezetek, fóliák, formázó szerszámok, szigetelőszalagok és más felszerelések nagykereskedelme és kölcsönzése.

  • -

   Műanyagtermékek (fröccsöntéssel és fúvóformázással készített műanyagtermékek) gyártása.

  • -

   Kötőanyagok (mész, cement), beton és más felületformázó anyagok, vakolatok, habarcs, fürdőszoba-felszerelés, padlókiegyenlítő anyagok, ragasztók és malterok, homlokzati vakolatok és -festékek, hőszigetelő anyagok és transzportbeton gyártása.

 • 8)

  A Schmid-csoport magyarországi tagjainak 2005. évi nettó árbevétele, valamint külföldön honos tagjainak a Magyar Köztársaság területén 2005. évben elért nettó árbevétele - a vállalkozás-csoporton belüli forgalom nélkül - együttesen 19,2 milliárd forint volt.

 • 9)

  Az Üzemek 2005. évben transzportbeton értékesítéséből 3 milliárd forint nettó árbevételt ért el.

III.
Az érintett vállalkozások piaci helyzete a transzportbeton termelés területén

 • 10)

  A transzportbeton (előkevert beton) az olyan üzemi előkeverésű frissbeton, amelyet a telepített betonüzemben állítanak elő a megrendelésnek megfelelő ismérvek szerint és speciális gépjárművel szállítják a bedolgozás helyére.

 • 11)

  Az előkevert betonnak nincs helyettesítő terméke, korlátozott mértékben azonban helyettesíthető lehet más termékekkel különösen lakás, iroda és raktározás céljára szolgáló építmények esetében az alábbiak szerint:

  • a)

   A tégla kedvező hőszigetelési tulajdonságainál fogva és kellemesebb esztétikai megjelenése révén helyettesítheti a betont. A téglának a betonnal szembeni hátránya, hogy csak falazásra használható, fajlagosan drágább és körülményesebb a megmunkálása.

  • b)

   A betont adott esetben gyorsan összeilleszthető könnyűszerkezetű építőelemekkel is lehet helyettesíteni. Az ilyen módon felépült házak akkor helyettesíthetik a betonépületet, ha az építkezés időigénye és költsége jelentős, az épület szilárdsága viszont kevésbé fontos szempont.

  • c)

   Kisebb épületek egyes részein (pl. a födémszerkezetnél) az előkevert betont előre gyártott betonelemekkel is lehet helyettesíteni.

 • 12)

  Az előkevert beton - tekintettel arra, hogy igen hamar megköt és az áru értékéhez képest fajlagosan magas a szállítási költsége - csak bizonyos körülhatárolt távolságon belül szállítható, speciális eszközökkel (ún. mixerkocsival vagy billenős gépjárművel). A kiszállítás átlagos és maximális távolsága helyspecifikus: függ a közlekedési körülményektől (autópálya, országút, városi út, utca) és a domborzattól (síkság, hegyvidék). A tipikus (átlagos) távolság 10-30 km. A maximális ésszerű távolság: 40-50 km (pl. speciális projektek, nagyobb kapacitású betonüzemmel el nem látott terület esetén).

 • 13)

  Az előkevert beton előállításával az országos hálózattal rendelkező nagy vállalkozások mellett kis üzemek is foglalkoznak. Az országos hálózattal rendelkező szervezetek kialakították saját termelési, értékesítési, minőségbiztosítási rendszerüket, amely az ipari fogyasztók transzportbeton igényének kielégítését lehetővé teszi, míg a kis üzemek elsődlegesen a lakossági igények kielégítésében vesznek részt. Országos hálózattal rendelkeznek az alábbi vállalkozások:

  • a)

   A Danubiusbeton Kft. - a mexikói központú Cemex SA leányvállalata. A Cemex csoport több mint ötven országban van jelen.

  • b)

   A TBG Hungária-Beton Kft - a német HeidelbergCement és a Schwenk Zement csoportok közvetetten alapított közös vállalkozása. Az előbbi csoport hozzátevőlegesen 41.000 munkavállalót foglalkoztat világszerte 50 országban.

  • c)

   A Strabag Frissbeton Kft - a német-osztrák Strabag SE építőipari vállalkozás irányítása alatt áll. A Strabag csoport több mint 500 telephelyen hozzávetőlegesen 40.000 munkavállalót foglalkoztat világszerte.

 • 14)

  Az Üzemek 12) pont szerinti földrajzi körzetének előkevert beton forgalmából az Üzemek és a Schmid-csoport a Táblázat szerinti mértékben részesedtek. A Kostmann-csoport az adott földrajzi körzetekben nem végez előkevert beton előállítást.

A Schmid-csoport és az Üzemek részesedése az előkevert beton forgalomból

Megnevezés

Schmid-csoport

Üzemek

Együtt

Budapest és környéke

4

6

10

Győr és környéke

15

-

15

Székesfehérvár és környéke

27

-

27

Szombathely és környéke

33

-

33

Táblázat

 • 15)

  A 13. a-c) pontban említett országos hálózattal rendelkező vállalkozások a Táblázat szerinti mind a négy földrajzi körzetben jelen vannak, jellemzően mindegyikük 20 százalék körüli forgalmi részesedéssel.

 • 16)

  Az előkevert beton gyártásához és forgalmazásához szükséges fix berendezés gazdaságos felállításának és üzembe helyezésének a költsége és ideje (a szükséges engedélyezési eljárásokkal együtt) - a beruházás igényességétől, a gazdasági háttértől és a hosszú távú stratégiai lehetőségektől függően - néhány tízmillió forinttól néhány százmillió forintig terjedhet, és hozzávetőlegesen 6 hónap és 2 év közé tehető. Továbbá, ún. mobil keverők is üzembe helyezhetők egy adott építési telephelyen (pl. egy 10 ezer m 3 -nél tipikusan nagyobb betonigényű projekt esetében), amire az utóbbi években több példa is volt.

IV.
Az engedélykérési kötelezettség

Jogi háttér

 • 17)

  A Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja értelmében vállalkozások összefonódása jön létre, ha egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen közvetlen vagy közvetett irányítást szerez egy tőle független másik vállalkozás felett. A Tpvt. 23. § (2) bekezdés a) pontja szerint közvetlen irányítással rendelkezik egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen, ha a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító üzletrészeivel rendelkezik. A Tpvt. 23. § (3) bekezdése alapján közvetett irányítással rendelkezik a vállalkozás azon vállalkozás felett, amelyet az általa irányított vállalkozás irányít, vagy vállalkozások közösen irányítanak.

 • 18)

  A Tpvt. 23. § (1) bekezdés a) pontja szerint vállalkozások összefonódásának minősül, ha a vállalkozás része egy tőle független vállalkozás részévé válik. A Tpvt. 23. § (5) bekezdése alapján vállalkozásnak minősülnek az olyan eszközök vagy jogok, amelyek megszerzése önmagában vagy a megszerző vállalkozás rendelkezésére álló eszközökkel és jogokkal együtt elégséges a piaci tevékenység végzéséhez.

 • 19)

  A Tpvt. 26. § értelmében:

  • (1)

   Érintett vállalkozások az összefonódásban közvetlenül és közvetetten részt vevő vállalkozások.

  • (2)

   Közvetlen résztvevők azok, akik között az összefonódás létrejön.

  • (3)

   Közvetett résztvevőknek minősülnek azon vállalkozáscsoport [15. § (2) bekezdés] további tagjai, amelybe a közvetlen résztvevő tartozik.

  • (4)

   A közvetett résztvevők körének meghatározása során figyelmen kívül kell hagyni azt, akinek az irányítási joga az összefonódás következtében megszűnik.

  • (5)

   Érintett vállalkozáscsoport a (2) bekezdés szerinti valamely közvetlen résztvevő és az ahhoz a (3) és (4) bekezdés szerint kapcsolódó közvetett résztvevők együttese.

A CEE Kft. feletti közös irányításszerzés

 • 20)

  A Versenytanács kialakult gyakorlata szerint közös az irányítás, ha az üzletrész (részvény) tulajdonosoknak a vállalkozás piaci magatartását meghatározó minden lényeges kérdésben csak közösen képesek dönteni. Abban az esetben, ha a vállalkozásnak csak két (üzletrész vagy részvény) tulajdonosa van és az előzőek szerinti döntésekhez szükséges szavazati arány mindkét tulajdonos szavazati arányát meghaladja, akkor a közös irányítás egyértelműen fennáll. Az adott esetben a CEE Kft. módosított Társasági Szerződése szerinti 75 százalék az AG és a Ges.m.b.H szavazati arányát (67, illetve 33 százalék) is meghaladja, így az 1) pont szerinti Társasági Szerződés módosítás révén az AG és a Ges.m.b.H a CEE Kft. közös irányítóivá váltak.

 • 21)

  Az adott összefonódásban résztvevő vállalkozás-csoportok (a Kostmann- és a Schmid-csoport, valamint a CEE Kft.) 2005. évi - Tpvt. 27. § szerint számított - együttes nettó árbevétele meghaladta a 15 milliárd forintot, és azok közül kettőnek (a Kostmann- és a Schmid-csoportnak) az 500 millió forintot, ezért a 20) pont szerinti összefonódáshoz a Tpvt. 24. § alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

Az Üzemek megszerzése

 • 22)

  Az Üzemek a Tpvt. 23. § (5) bekezdése alapján vállalkozás-résznek minősülnek, ezért annak CEE Kft. általi megszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül. Az Üzemek CEE Kft. általi megszerzése révén az AG és a Ges.m.b.H közvetett közös irányítást szerez azok felett, ami a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja alapján szintén összefonódásnak minősül.

 • 23)

  A Tpvt. 26. § alapján ezen összefonódás közvetlen résztvevőjének minősül

  • -

   az Üzemeket mint vállalkozás-részt megszerző CEE Kft.;

  • -

   az Üzemek felett közvetett közös irányítást szerző AG és Ges.m.b.H; valamint

  • -

   az Üzemek

 • mire tekintettel a Tpvt. 24. § (1) bekezdése szerinti érintett vállalkozás-csoportnak

  • -

   a Kostmann-csoport

  • -

   a Schmid-csoport

  • -

   a CEE Kft., valamint

  • -

   az Üzemek

 • minősül.

 • 24)

  A 23) pont szerinti vállalkozás-csoportok - Tpvt. 27. § szerint számított - együttes 2005. évi nettó árbevétele meghaladta a 15 milliárd forintot, ezen belül több, mint kettőé az 500 millió forintot, ezért a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a 22) pont szerinti összefonódáshoz is a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

V.
Az engedélyezés

 • 25)

  A 20) pont szerinti összefonódásnak önmagában nincs a Tpvt. VI. fejezetében foglaltakkal összefüggésben versenyhatása, mert a Kostmann- és a Schmid-csoport annak révén gazdasági tevékenységet nem végző vállalkozás felett szerez közös irányítást. A közös irányítás szerzés csupán eszköz az Üzemek feletti közös közvetett irányítás megszerzéséhez. Ezért a Versenytanács érdemben a 22) pont szerinti összefonódást, az Üzemeknek a Kostmann- és a Schmid-csoport közös irányítása alá kerülését vizsgálta.

 • 26)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre, vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását, vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 27)

  Az összefonódással érintett piac(ok)nak minősülnek mindazok, amely(ek)en az összefonódás valamely (akár közvetlen, akár közvetett) résztvevője piaci tevékenységet fejt ki, melyek tekintetében a Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfólió-, és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Versenytanács Elnökének 1/2003. sz. közleményében (a továbbiakban: Közlemény) foglaltak szerint.

 • 28)

  A Kostmann- és a Schmid-csoport, valamint az Üzemek azonos tevékenysége az előkevert beton előállítás, melyet a Versenytanács a Tpvt. 14. § (2) bekezdés szerinti elkülönült árupiacnak minősített.

 • 29)

  A Versenytanács elkülönült földrajzi piacoknak (Tpvt. 14. § (3) bekezdés) tekintette, a Táblázat szerinti földrajzi területeket, ezért a Táblázatban foglalt adatok az összefonódásban részt vevő vállalkozás-csoportok érintett piaci részesedéseinek minősülnek.

 • 30)

  A közvetett irányítást szerző két vállalkozás-csoport közül csak a Schmid-csoport, és kizárólag Budapest és környékén van jelen olyan földrajzi piacon, ahol az Üzemek tevékenykedik. Együttes részesedésük azonban ezen az érintett piacon csekély mértékű (10 százalék), ezért káros horizontális hatással nem kell számolni.

 • 31)

  A Kostmann- és a Schmid-csoport tevékenysége alapján az összefonódás nem jár együtt vertikális és portfolió hatással sem.

 • 32)

  Az Üzemek az összefonódást megelőzően is egy jelentős tőkeerejű vállalkozás-csoport része volt, ezért káros konglomerátum hatással sem kell számolni.

 • 33)

  Mindezekre tekintettel a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdése szerinti határozatában az összefonódást - a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján előterjesztett vizsgálói jelentésben foglalt indítvánnyal egyezően - engedélyezte.

 • 34)

  A Versenytanács a Közleményben foglaltak alapján alkalmazta a Tpvt. 63. § (3) bekezdés ac.) pontját, amely szerint a határozatot 45 napon belül kell meghozni, amennyiben az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg, mely esetben az eljárási díj a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerint kettőmillió forint.

VI.
Eljárási kérdések

 • 35)

  A kérelmező az eljárás megindításakor a kettőmillió forintos eljárási díjat lerótta, ezért az eljárási díj megfizetéséről a jelen határozat nem rendelkezik. Megjegyzi a Versenytanács, hogy a kérelem szerinti összefonódás ugyan formálisan két tranzakció révén valósult meg. Azok azonban egymással szoros összefüggésben állva, egyidejűleg kerültek megvalósításra, ezért lehetőséget látott egy eljárásban történő elbírálásukra.

 • 36)

  A Versenytanács határozatát - a Tpvt. 73. § (1) bekezdése alapján - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 37)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslat a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2007. január 30.