Nyomtatható verzió PDF formátumban

Ügyszám: Vj-192/2006/2.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Mobilpress Kommunikációs Zrt. (Budapest) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy a Magyar Telekom Távközlési Nyrt-nek a Mobilpress Kommunikációs Zrt. feletti irányításszerzéséhez nem szükséges a Gazdasági Versenyhivatal engedélye.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.
Az összefonódás résztvevői

 • 1)

  A kérelmező Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 2006. december 13-án Részvény Adásvételi Szerződést kötött a Mobilpress Kommunikációs Zrt. (a továbbiakban: Mobilpress) részvényei száz százalékának megvásárlására.

 • 2)

  A kérelmező 2006. december 22-én benyújtött kérelmében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján kérte

  • a)

   elsődlegesen annak megállapítását, hogy az 1) pont szerinti tranzakció nem minősül vállalkozások összefonódásának;

  • b)

   másodlagosan annak engedélyezését.

 • 3)

  A Magyar Telekom Távközlési Nyrt., a Deutsche Telekom AG által irányított vállalkozás-csoport (a továbbiakban: DT-csoport) tagja.

 • 4)

  A Mobilpress a 2005. évben - a DT-csoport tagjai részére történt értékesítés nélkül - 500 millió forintnál lényegesen kevesebb nettó árbevételt ért el. A Mobilpress más vállalkozás felett nem rendelkezik sem egyedüli, sem közös irányítási joggal.

 • 5)

  A Multipress részvényeit értékesítő vállalkozással egy vállalkozás-csoportba tartozó vállalkozásokkal a DT-csoport tagjai a jelen összefonódást megelőző két éves időszakban (2004. december 22-ét követően) nem valósítottak meg összefonódást.

II.
Az engedélykérési kötelezettség

 • 6)

  A Multipress részvényei többségének a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. általi megszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 7)

  Tpvt. 24. § (1) bekezdése szerint a vállalkozások összefonódásához a Gazdasági Versenyhivataltól engedélyt kell kérni, ha valamennyi érintett vállalkozás-csoport (26. § (5) bekezdés), valamint az érintett vállalkozás-csoportok tagjai és más vállalkozások által közösen irányított vállalkozások előző üzleti évben elért nettó árbevétele együttesen a tizenöt milliárd forintot meghaladja, és az érintett vállalkozás-csoportok között van legalább két olyan vállalkozás-csoport, melynek az előző évi nettó árbevétele a vállalkozás-csoport tagjai és más vállalkozások által közösen irányított vállalkozások nettó árbevételével együtt ötszázmillió forint felett van. A 24. § (2) bekezdése alapján az ötszázmillió forintos küszöbérték meghatározásakor figyelembe kell venni az összefonódás következtében az irányítását elvesztő vállalkozás-csoportba tartozott vállalkozásokkal az összefonódást megelőző két éves időszakban az irányítást megszerző vállalkozás-csoport által megvalósított - engedélykérési kötelezettség alá nem esett - összefonódásokat is.

 • 8)

  A Tpvt. 27. § (1) bekezdés értelmében a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alkalmazásában a nettó árbevétel számítása során nem kell számításba venni az érintett vállalkozások egymás közötti forgalmát.

 • 9)

  Az összefonódásban résztvevő két vállalkozás-csoport egyikének (a Mobilpress) a - Tpvt. 27. § (1) bekezdése szerint számított - 2005. évi nettó árbevétele nem érte el az ötszázmillió forintot és az 5) pontban foglaltak alapján a Tpvt. 24. § (2) bekezdés szerinti feltétel sem áll fenn. Ezért a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - a Tpvt. 63. § (3) bekezdés ab) pontja alapján megállapította, hogy az összefonódás nem éri el a Tpvt. 24. § szerinti értéket, így ahhoz nem szükséges a Gazdasági Versenyhivatal engedélye.

III.
Eljárási kérdések

 • 10)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ab) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 11)

  A Versenytanács határozatát - a Tpvt. 73. § (2) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 12)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul

Budapest, 2007. január 11.