Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-160/2006/4

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Veolia Water Solutions & Technologies S. A. összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Organica Környezettechnológiák Zrt. - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Veolia Water Solutions & Technologies S. A. irányítást szerezzen az Organica Környezettechnológiák Zrt. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1.

  A kérelmező Veolia Water Solutions & Technologies S. A. (a továbbiakban: VWS) 2006. október 2-án Részvény Adásvételi Szerződést kötött az Organica Környezettechnológiák Zrt. (a továbbiakban: az Organica Zrt.) üzletrészei 75 százalékának megvásárlására.

 • 2.

  A VWS az 1) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - 2006. október 27-én benyújtott kérelmében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

II.

Az összefonódással érintett vállalkozás-csoportok

A Veolia-csoport

 • 3.

  A VWS a franciaországi Veolia Environment S. A. által irányított vállalkozás-csoport (a továbbiakban: Veolia-csoport) tagja. A Veolia-csoport a világ számos országában az alábbi négy üzletágban fejti ki tevékenységét:
  - ivóvíz- és csatornaszolgáltatás;
  - környezeti kármentesítés;
  - személyszállítás; valamint
  - energiaipari szolgáltatások.

 • 4.

  A Veolia-csoport magyarországi tagjai közül:
  - az OTV Magyarország Kft. fő profilja ivóvíztisztító művek, szennyvíztisztító telepek, iszap és háztartási hulladék kezelő művek tervezése, építése, valamint ezek bővítése, felújítása;
  - a SADE Magyarország Kft. fő tevékenysége távközlési-, gázelosztó-, vízellátó-, és szennyvízelvezető hálózatok építése, rekonstrukciója, valamint kereskedelmi központok és ipari parkok teljes körű közműépítésével kapcsolatos vezetéképítés;
  - a tanácsadási és vagyonkezelési tevékenységet végző Veolia Víz Zrt.
  - többségi üzletrész tulajdonosa a KEST-SCS Kft-nek, amely jogosult a Salgótarján és környéke területén közüzemi szennyvíz szolgáltatást nyújtó Salgótarjáni Csatornamű Kft. ügyvezetőjének kijelölésére; továbbá
  - jogosult a Szeged és Algyő területén közüzemi ivóvíz szolgáltatást, valamint szenny- és csapadékvíz elvezetést végző Szegedi Vízmű Zrt. igazgatósági tagjai többségének kijelölésére.
  - a FLORA S Kft. ipari és veszélyes hulladékok begyűjtésével és szállításával kapcsolatos szolgáltatásokat végez;
  - az ONYX Magyarország Kft. fő tevékenysége szilárd, folyékony, ömlesztett és hordós hulladékok ártalmatlanítása, melyen kívül hulladékkezeléssel és ártalmatlanítással kapcsolatos szaktanácsadást, valamint laboratóriumi vizsgálatokat végez;
  - a COMATEC Kft. takarítási szolgáltatásokat nyújt;
  - a Veolia Transzport Kft. személyszállításhoz kapcsolódó tanácsadásra és vagyonkezelésre lett alapítva, érdemi tevékenységet nem végez.

 • 5.

  A 4) pontban említett vállalkozások 2005. évi - az összefonódással érintett többi vállalkozás részére történt értékesítés nélkül számított (a továbbiakban: szűkített) - együttes nettó árbevétele 16,3 milliárd forint volt. A Veolia-csoport külföldön honos tagjai a Magyar Köztársaság területén 2005. évben nem értek el nettó árbevételt

Az Organica-csoport

 • 6.

  Az Organica Zrt. és az általa irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: Organica-csoport) főtevékenysége a szennyvíztisztító berendezések tervezése, kivitelezése és ehhez kapcsolódó megrendelői igények (pl. berendezések, technológiák karbantartása, üzemeltetésben való részvétel) teljesítése.

 • 7.

  Az Organica-csoport 2005. évi szűkített nettó árbevétele 1,2 milliárd forint volt.

Más vállalkozásokkal közösen irányított vállalkozások

Veolia-csoport

 • 8.

  A Veolia-csoport a németországi Berlinwasser-csoporttal közösen irányítja Budapest és vonzáskörzetébe tartozó számos településen szennyvízelvezetési szolgáltatást végző Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-t (a továbbiakban: FCSM Zrt.), amely irányítja - a Nagykovácsi község víziközműveit (ivóvíz- és csatornahálózatát) üzemeltető Nagykovácsi Víziközmű Kft-t; - a budaörsi szennyvíz elvezetését biztosító csatornahálózatot, átemelőket és tisztító telepet működtető Törsvíz Csatornamű Üzemeltető és Szolgáltató Kft-t.

 • 9.

  A 8) pontban említett vállalkozások (a továbbiakban: FCSM-csoport) 2005. évi együttes nettó árbevétele 9,7 milliárd forint volt.

 • 10.

  Az FCSM Zrt. és a Veolia Víz Zrt. közösen irányítja az Érd és Térsége Regionális Vízmű Kft-t (a továbbiakban: Érd Kft.), mely Érd város és vonzáskörzetében lévő települések (Biatorbágy, Diósd, Herceghalom, Pusztazámor, Sóskút, Tárnok és Törökbálint) vezetékes ivóvízellátást és szennyvízelvezetést biztosítja. Az Érd Kft. 2005. évi nettó árbevétele 1,1 milliárd forint volt.

 • 11.

  A FCSM Zrt. és a SADE Magyarország Kft. közösen irányítja a mélyépítéssel foglalkozó FCSM Mélyépítő Kft-t, amely 2005. évben 0,8 milliárd forint nettó árbevételt ért el.

 • 12.

  A Veolia-csoport a szintén franciaországi EDF-csoporttal közösen irányítja a Dalkia Energetikai Szolgáltató Zrt. által irányított vállalkozás-csoportot (a továbbiakban: Dalkia-csoport), melynek meghatározó tevékenysége a távhőszolgáltatás. A Dalkia-csoport 2005. évben 7,7 milliárd forint nettó árbevételt ért el.

Organica-csoport

 • 13.

  Az Organica-csoport más vállalkozásokkal közösen irányítja
  - a Telki ivóvíz ellátását biztosító Telki-Víz Közüzemi Szolgáltató Kft-t (2005. évi nettó árbevétele: 13 millió forint); valamint
  - az Alcsútdoboz, Felcsút, Szár, Tabajd és Újbarok települések ivóvíz ellátását biztosító Váli Víz Kft-t, amely 2005. évben nem ért el nettó árbevételt.

Piaci részesedések

 • 14.

  Szennyvíztisztítók tervezésével és kivitelezésével nagyszámú vállalkozás foglalkozik Magyarországon. A Veolia- és az Organica-csoport tagjainak részesedését a magyarországi forgalomból a Táblázat mutatja be.

  A Veolia- és az Organica-csoport részesedése a magyarországi
  szennyvíztisztító tervezés és kivitelezés forgalomból

  %-ban

Megnevezés

Veolia-csoport

Organica-csoport

Ipari szennyvíztisztító tervezése és kivitelezése

0,16

2,40

Kommunális szennyvíztisztító tervezése és kivitelezése

0,10

1,50

Együtt

0,13

1,74

 • 15.

  A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény a települési önkormányzatok feladataként írja elő a csapadékvíz elevezetésről, valamint a csatornázásról való gondoskodás kötelezettségét, s ugyancsak a települési önkormányzat kötelezettségeként rögzíti az egészséges ivóvízellátás biztosítását. Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény (Átv) szerint ezen közszolgáltatások díjai és díjalkalmazási feltételei megállapításának jogosultjai és egyben kötelezettjei a települési önkormányzatok képviselő-testületei. Adott önkormányzat területén a kiválasztott közszolgáltató mellett a tevékenységeket más vállalkozás nem végezheti.

III.

Engedélykérési kötelezettség

 • 16.

  A VWS az Organica Zrt. felett annak részvényei több, mint 50 százalékának megvásárlásával a Tpvt. 23. § (2) bekezdés a) pontja szerinti közvetlen irányítást szerzett, ami a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

A küszöbértékek

 • 17.

  A Tpvt. 24. § (1) bekezdés szerint a vállalkozások összefonódásához a Gazdasági Versenyhivataltól engedélyt kell kérni, ha valamennyi érintett vállalkozás-csoport [26. § (5) bekezdés], valamint az érintett vállalkozás-csoportok tagjai és más vállalkozások által közösen irányított vállalkozások előző üzleti évben elért nettó árbevétele együttesen a tizenötmilliárd forintot meghaladja, és az érintett vállalkozás-csoportok között van legalább két olyan vállalkozás-csoport, melynek az előző évi nettó árbevétele a vállalkozás-csoport tagjai és más vállalkozások által közösen irányított vállalkozások nettó árbevételével együtt ötszázmillió forint felett van.

 • 18.

  Az érintett vállalkozás-csoportok tagjai és más vállalkozások által közösen irányított vállalkozások előző évi nettó árbevételének a Tpvt. 27. § (5) bekezdése szerinti hányadát kell figyelembevenni.
  Ennek megfelelően:
  - a Veolia-csoport nettó árbevételéhez
  - a FCSM-csoport és a Dalkia-csoport nettó árbevételének 50;
  - az Érd Kft. és a FCSM Mélyépítő Kft. nettó árbevételének 75 [1] ;
  - az Organica-csoport nettó árbevételéhez a Telki-Víz Közüzemi Szolgáltató Kft. és a Váli Víz Kft. nettó
  árbevételének 50
  százalékát kell hozzászámítani.

 • 19.

  Az összefonódással érintett vállalkozás-csoportok (a Tpvt. 26. § alapján: a Veolia- és az Organica-csoport) - 18) pont szerint figyelembeveendő - 2005. évi nettó árbevétele együttesen meghaladta a tízenötmilliárd forintot, ezen belül mindkét vállalkozás-csoporté az ötszázmillió forintot, ezért az összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 20.

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 21.

  A Tpvt. eddigi alkalmazási tapasztalatai alapján a Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Versenytanács Elnökének 1/2003. számú Közleményében (a továbbiakban: Közlemény) foglaltak szerint.

 • 22.

  Az összefonódás következményeként káros horizontális hatással nem kell számolni. A Táblázat szerinti (a Tpvt. 14. § (2) bekezdése alapján lehetséges legszűkebb érintett árupiacnak minősülő), mindkét érintett vállalkozás-csoport által végzett tevékenységek esetében ugyanis együttes részesedésük a (Tpvt. 14. § (3) bekezdése szerinti földrajzi piacnak minősülő) magyarországi forgalomból minimális (nem éri el a 3 százalékot).

 • 23.

  Megjegyzi a Versenytanács, hogy nem jár horizontális hatással az, hogy mindkét vállalkozás-csoport (részben más vállalkozással közösen irányított vállalkozások révén) végez közüzemi ivóvíz- és szennyvízelvezetési szolgáltatást, mert nincs - és a 15) pontban foglaltak szerint nem is lehet - olyan érintett (földrajzi) piac, amelyen egyidejűleg jelen lennének.

 • 24.

  Az összefonódásban résztvevő vállalkozás-csoportok további tevékenységei alapján káros vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatással sem kell számolni, továbbá a Veolia-csoport és más vállalkozás-csoport által közösen irányított Dalkia-csoport tevékenységére sem gyakorolhat olyan hatást az összefonódás, mely versenyaggályokra adhatna alapot.

 • 25.

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

V.

Az összefonódás engedélyezésének nyilvánvalósága

 • 26.

  A Tpvt. 63.§ (3) bekezdésének ac) pontja szerint a versenytanácsi határozatot a kérelem beérkezésétől, illetve a hiányok pótlásától számított 45 napon belül kell meghozni, amennyiben "az engedély a 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg", mely esetben a Tpvt. 62. § (1) bekezdése alapján az eljárási díj összege kettőmillió forint. Amennyiben az engedély megadása nem nyilvánvaló vagy a Tpvt. 30. § (1) bekezdésén alapul, akkor a határozatot a Tpvt. 63. § (3) bekezdés b) pontja alapján 120 napon belül kell meghozni, mely esetben a Tpvt. 62. § (1) bekezdése alapján - a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizetett kettőmillió forinton felül - további nyolcmillió forint eljárási díjat kell fizetni a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül.

 • 27.

  Arra nézve a Tpvt. nem tartalmaz rendelkezést, hogy az összefonódás mely esetben minősül olyannak, amely "a 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg". A Tpvt. 63.§ (3) bekezdés ac) pontja szerinti (egyszerűsített) és a b) pont szerinti (teljeskörű) eljárásban elbírálható összefonódások megkülönböztetésekor a Versenytanács - a saját több éves gyakorlatát tükröző - Közleményből indul ki, mely alapján a Versenytanács a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját.

VI.

Eljárási kérdések

 • 28.

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről nem kellett rendelkezni, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintot előzetesen lerótta.

 • 29.

  A Versenytanács határozatát - a Tpvt. 73. § (2) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 30.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. november 28.


Jegyzetek

 • :: d1e398

  A két vállalkozást a Veolia-csoport egy-egy tagja azzal a FCSM Zrt-vel irányítja közösen, amelyet a Veolia-csoport és egy másik vállalkozás-csoport irányít közösen. Ezért a két vállalkozás nettó árbevételének 50% + 50% x 50% = 75%-a esik a Tpvt. 27. § (5) bekezdése alapján a Veolia-csoportra.