Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-78/2004/22

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a FALCOTRADE Húsipari és Kereskedelmi Rt. (Gyöngyös) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított eljárásban tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indoklás

 • 1.

  A Gazdasági Versenyhivatal annak vizsgálatára indított versenyfelügyeleti eljárás, hogy a FALCOTRADE Húsipari és Kereskedelmi Rt. az egyes termékeinek csomagolásán feltüntetett "N°1" jelöléssel megsértette-e a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) III. fejezetének rendelkezéseit.

 • 2.

  Az 1992-ben alakult eljárás alá vont élőállat felvásárlással, sertés- és marhavágással, húsfeldolgozással, húskészítmények gyártásával és ezen termékek bel- és külföldi kereskedelmével foglalkozik.

 • 3.

  Az eljárás alá vont termékeit belföldön több termékcsalád keretében forgalmazza. Az eljárás alá vont a következő termékcsaládokat különbözteti meg:

  • -

   prémium kategória ("Mesterfalat" termékcsalád)

  • -

   középkategória ("FALCO" termékcsalád)

  • -

   olcsó árfekvésű termékek ("TUTTI" termékcsalád)

  • -

   kereskedelmi márkás termékek ("ARO", "Profi", "Tesco gazdaságos")

  • -

   elsőáras termékek ("N°1")

 • 4.

  Az eljárás alá vont "N°1" elsőáras termékcsaládjába tartozó gyorsérlelésű vastagkolbász (kolbászmix szeletelt), füstölt-főtt tarja és marha párizsi termékei csomagolásának elülső oldalán, az átlátszó fólia csomagolás felső részén piros keretben az alábbi feliratok, grafikai elemek találhatók:

  • -

   a feliratot tartalmazó sáv közepén kiemelt piros, nagy betűkkel "N°1" jelölés, melynek mérete 25 mm / 40 mm,

  • -

   a "N°1" jelölés alatt a fekete betűkkel a termék megnevezése ("kolbász mix", "füstölt főtt tarja", "marha párizsi"), melynek hossza az elnevezés hosszától függ, a betűk magassága 7, illetve 11 mm,

  • -

   a termék megnevezése alatt a sáv jobb alsó sarkában apró fekete betűkkel a gyártó nevének feltüntetése,

  • -

   a "N°1" jelölés mellett a feliratokat tartalmazó sáv bal felső szélén a termék összetételének leírása fekete apró betűkkel,

  • -

   a "N°1" jelölés mellett a feliratokat tartalmazó sáv jobb szélén a termék tárolási és fogyasztási hőmérsékletének és nettó tömegének leírása fekete apró betűkkel.

A csomagolások hátsó oldalán feliratok nem találhatók. A csomagolás domináns színei a piros, fekete és a fehér.

Az eljárás alá vont "N°1" elsőáras termékcsaládjába tartozó tartós krinolin csomagolásának egyik oldalán az alábbi grafikai elemek és feliratok találhatók (a csomagolás domináns színei a piros, fekete és a fehér):

  • -

   a feliratot tartalmazó sávokon kívül fehér alapon piros kiemelt betűkkel a "N°1" jelölés van egymás mellett többször feltüntetve,

  • -

   a feliratot tartalmazó sávok közepén kiemelt piros, nagy betűkkel "N°1" jelölés található, melynek mérete 12 mm / 21 mm,

  • -

   a "N°1" felirat alatt a fekete betűkkel a termék megnevezése ("tartós krinolin") szerepel, melynek hossza az elnevezés hosszától függ, a betűk magassága 4, illetve 6 mm,

  • -

   a termék megnevezése alatt a sáv alsó középső részén apró fekete betűkkel a termék nettó tömegének leírása található.

A csomagolás másik oldalán az alábbi grafikai elemek és feliratok találhatók:

  • -

   a feliratot tartalmazó sávokon kívül fehér alapon piros kiemelt betűkkel a "N°1" jelölés van egymás mellett többször feltüntetve,

  • -

   a feliratot tartalmazó fehér sávok tetején a termék megnevezése ("tartós krinolin") található apró fekete betűkkel,

  • -

   a termék megnevezése alatt a sáv közepén a termék összetételének, a gyártó nevének, a termék tárolási és fogyasztási hőmérsékletének leírása van feltüntetve fekete apró betűkkel.

 • 5.

  A Tpvt. 8. §-a (1) bekezdésének első mondata szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. Ugyanezen cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében a fogyasztók megtévesztésének minősül, ha az áru ára, lényeges tulajdonsága - így különösen összetétele, használata, az egészségre és a környezetre gyakorolt hatása, valamint kezelése, továbbá az áru eredete, származási helye, beszerzési forrása vagy módja - tekintetében valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, az árut megtévesztésre alkalmas árujelzővel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak.

 • 6.

  A Versenytanács az eljárás alá vont részére eljuttatott előzetes álláspontjában kifejtette,

  • -

   számos egyéb tényező mellett a termékek csomagolásának is szerepe van a fogyasztói döntések befolyásolásában. A csomagolás a márkaépítés, a branding egyik legfontosabb eszköze, s mint ilyen, a potenciális fogyasztót a vásárlás helyén érdemben befolyásolhatja,

  • -

   a "N°1" jelölés csomagoláson való szerepeltetése olyan tájékoztatásnak minősül, amely a termék értékesítését kívánja előmozdítani. Egy jelentéstartalommal bíró márkanév önmagában alkalmas lehet arra, hogy a fogyasztókat a termék valamely tulajdonságáról tájékoztassa, így nincs akadálya annak, hogy maga a márkanév is a Tpvt. III. fejezete szerinti versenyjogi értékelés alá essen,

  • -

   a "N°1" jelölésnek önmagában rangsort, elsőbbséget jelölő értelme van, amely csak valamely más, kevésbé kiemelkedő áru viszonyában nyer értelmet. Az eljárás alá vont a termékein feltüntetett "N°1" jelöléssel azt az üzenetet közvetítette a fogyasztók felé, hogy a termék a versenyző termékek valamilyen rendezőelv szerint felállított rangsorában az első helyen található,

  • -

   önmagában nem kifogásolható egy termékre vonatkozó "N°1" jelölés reklámban vagy más, fogyasztóknak szóló célzó tájékoztatásban történő szerepeltetése, feltéve, hogy a fogyasztó számára [akár az adott reklám (más tájékoztatás), akár egyéb módon] egyértelmű, hogy a "N°1" jelölés, azaz az elsőségi állítás a termék mely tulajdonsága vonatkozásában fogalmazódik meg és az elsőségi állítás használata objektíven megalapozott, azt objektív adatok bizonyítják,

  • -

   a jelen esetben a fogyasztót nem tájékoztatják a termékek csomagolásai arról, hogy ez az elsőség miben áll, így semmilyen utalás sincs arra nézve, a "N°1" jelölés észlelésekor a fogyasztónak egyértelműen és kizárólag azt az üzenetet kellene azonosítania (amint azt az eljárás alá vont állította), hogy a termékek a legolcsóbbak. Az alkalmazott megoldás lehetővé teszi azt a fogyasztói értelmezést, hogy az elsőség a fogyasztói döntési folyamatban a minőség, illetve az ár/érték viszony vonatkozásában fogalmazódjék meg és fejtse ki hatását,

  • -

   a piacelsőséget, abszolút elsőbbséget kifejező felsőfokú jelző, jelölés esetében a jelző, jelölés megalapozottságát a vállalkozásnak valamennyi versenytárssal, illetve versenyző termékkel szemben bizonyítania kell. Jogsértést követ el a vállalkozás, ha magáról vagy termékéről olyan felsőfokú jelzőt állít, amelyet nem tud hitelt érdemlően, objektív módon bizonyítni. Az elsőséget sugalló kifejezést csak abban az esetben lehet a reklámban alkalmazni, ha annak valóságtartalmát a reklámozó független, szakértői vizsgálattal igazolni tudja. Ha a "N°1" minden további pontosítás nélkül szerepel a reklámban, abból nem derül ki, hogy mely vonatkozásban állítja az elsőséget a reklámozó, a reklám csak akkor elfogadható, ha a reklámozó valamennyi szóba jöhető mutató (így a minőség, illetve az ár/érték viszony) vonatkozásában rendelkezik a valamennyi versenytársával szemben elsőséget biztosító független szakértői vizsgálati eredménnyel,

  • -

   az eljárás alá vont termékeinek valamennyi versenyző termékével szemben fogalmazza meg állítását, ugyanakkor nem tudja bizonyítani, hogy elsőbbségi állítása megfelel a valóságnak.

A Versenytanács előzetes álláspontjában megállapította, az eljárás alá vont füstölt-főtt tarja (bélben) szeletelt, kolbászmix szeletelt, krinolin, marha párizsi szeletelt termékeinek csomagolásán alkalmazott - a versenyző termékekhez képest elsőbbségi állításnak minősülő - "N°1" jelölés alkalmas a fogyasztók megtévesztésére, amellyel az eljárás alá vont megsértette a Tpvt. 8.§-a (2) bekezdésének a) pontját.

 • 7.

  A Tpvt. 75.§-ának (1) bekezdése szerint az eljáró versenytanács a hivatalból indult eljárás szünetelését rendelheti el, ha a vizsgált magatartás a verseny szabadságát vagy tisztaságát csekély fokban veszélyezteti, és az eljárás alá vont ügyfél vállalja, hogy a) tartózkodik e magatartás folytatásától, valamint b) kárveszély esetén megteszi a kár megelőzéséhez szükséges intézkedéseket vagy megfelelő intézkedéseket tesz a már bekövetkezett jogsértés orvoslása érdekében. A (2) bekezdés leszögezi, hogy az eljárás szünetelésének időtartamát az eljáró versenytanács határozza meg, az azonban nem haladhatja meg a hat hónapot.

 • 8.

  A Versenytanács által 2004. szeptember 7-én megtartott tárgyaláson az eljárás alá vont jogi képviselője előadta, az eljárás alá vont kész vállalni, hogy a még rendelkezésére álló, "N°1" jelölést magán viselő csomagolóanyagokat megsemmisíti, illetve a Szabadalmi Hivatal előtt a jelölés védjeggyé nyilvánítása érdekében folyamatban lévő eljárás nem folytatja tovább. Nyilatkozata szerint a jövőben "N°1" jelöléssel nem fogja forgalmazni a termékeket.

 • 9.

  A Versenytanács a 2004. szeptember 7-i tárgyaláson meghozott határozatában a Tpvt. 75.§-a alapján elrendelte az eljárás szünetelését 60 napos időtartamra, figyelemmel az eljárás alá vont által tett vállalásra és arra, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint a jogsértő magatartás a verseny tisztaságát csekély fokban veszélyezteti.

 • 10.

  A vizsgáló a Tpvt. 76.§-a (1) bekezdésének a) pontja alapján lefolytatott utóvizsgálat eredményeként megállapította, az eljárás alá vont az eljárás szüneteltetésének alapjául szolgáló vállalásainak eleget tett, ezért a Versenytanács a Tpvt. 76.§ (3) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megszüntette.

 • 11.

  A Versenytanács határozatát a Tpvt. 74.§-a második mondatának figyelembevételével tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 12.

  A határozat elleni jogorvoslati jogot a Tpvt. 82.§-ának (1) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2004. november 23.